Framtidens hållbara arbetsplats

11 mars 2021

Stena Fastigheter i Malmö har ägt fastigheten Bilden i över 20 år. Nu ska den före detta Trikåfabriken omvandlas till något nytt med fokus på både hållbart företagande och hållbar stadsutveckling. Genom varsam och innovativ utveckling vill Stena Fastigheter bidra till att skapa framtidens hållbara arbetsplats. I ett av Malmös mest dynamiska områden.

Den före detta Trikåfabriken ligger mellan Monbijougatan och Friisgatan, i hjärtat av Möllan. Huset och området har en unik historia som Stena Fastigheter i Malmö nu vill ta vara på.

– Under stora delar av 1900-talet var trikåframställning den mest dominerande verksamheten i kvarteret. Husets historiska bakgrund som trikåfabrik har vi valt att ta med oss när vi namngav projektet, förklarar Sofia Lagerblad, affärsutvecklare. I kvarteret runt Trikåfabriken har det under årens lopp producerats allt från kulörta baddräkter, motorcyklar och barnkläder till film och litterära verk. Nu vill vi skapa en plats för framtidens kreativa entreprenörer genom att erbjuda hållbara lokaler som är utrustade med smart teknologi och flexibla lösningar.

Ny kreativ mötesplats

Tillsammans med andra entreprenörer och FOJAB, som också är Stena Fastigheters framtida hyresgäst, vill man skapa en community där olika företag, gamla som nya, kan mötas för samskapande och idégenerering. För ombyggnaden innebär även nya möjligheter för de företag som redan finns i huset och kvarteret. Tillsammans kan nyinflyttade och etablerade företag skapa en helt ny kreativ mötesplats.

För de företag som ser kreativitet och hållbarhet som en stor del av sin identitet blir Trikåfabriken en spännande plats att etablera sig på.

– Trikåfabriken ska vara en plats där gamla, kreativa näringar möter nya och där framtidens hållbara kontor utvecklas i samarbete mellan näringsliv, fastighetsägare och boende i området, beskriver Sofia Lagerblad.

– För de företag som ser kreativitet och hållbarhet som en stor del av sin identitet blir Trikåfabriken en spännande plats att etablera sig på, menar Kasia Ljungberg, fastighetschef. Dels blir man en del i en gemenskap med både start ups och mer etablerade bolag, dels blir man en del av framtidens hållbara lösningar genom själva fastigheten och området. Huset och lokalerna är hållbart omvandlade till något nytt och kvarteret utvecklas vidare genom att näringsliv, boende och fastighetsägare jobbar tillsammans för en positiv och hållbar framtid. Vi vill att våra hyresgäster ska känna sig delaktiga och vara aktiva inom det egna kvarteret med allt från erbjudande om sommarjobb till filmarrangemang och stadsodling.

– Vetskapen om att huset är klimatsmart och att material och systemval gjorts med utgångspunkt från hållbarhet både i byggskede och drift tror vi också är en viktig anledning till att man väljer att etablera sig här, fortsätter Sofia Lagerblad. Utöver det har de gamla tegelhusen en svårslagen karaktär och själ som inte går att jämföra med nybyggda fastigheter.

Nyckelfärdiga lokaler

Gallerian Mitt Möllan är idag hemvist åt ett 50-tal lokala start ups och när Stena Fastigheter nu gör nästa satsning på Trikåfabriken vänder man sig även till mer etablerade kreativa näringar i området. Det kan vara små och stora konsultbolag, frilansande formgivare, fotografer, hantverkare, IT- och speltillverkare och restaurangägare.

– Många företag ser nu över sina kvadratmeterbehov och söker nya typer av tjänster som delningstjänster och mer interaktion med sina kontorsgrannar, konstaterar Kasia Ljungberg. Vi märker en ökad efterfrågan på just mindre till medelstora lokaler i centrala lägen. Många av företagen efterfrågar lokaler med kulturell charm och som har ”någonting unikt". Och det får gärna vara i en äldre fastighet.

Lokalerna i Trikåfabriken kommer att vara mellan 100 och 300 kvm stora. Smart planerade med flexibla och funktionella lösningar.

– Vi kommer erbjuda nyckelfärdiga kontor med digitala lås, förberedda pentrys och färdigställda WC-grupper vilket innebär kort inflyttningstid och en fast prislapp, beskriver Kasia Ljungberg.

I hållbarhetens tecken

Stena Fastigheter har ställt höga krav på sig själva och på sina övriga samarbetspartners och leverantörer när det gäller totalt klimatavtryck och återbruk.

– Bland annat kommer huset förses med ett smart klimat- och värmesystem som reglerar sig självt efter behov, berättar Sofia Lagerblad. De tekniska systemen har noggrant valts med utgångspunkt i en tanke om självförsörjning och minimerade uttag. Byggnaden kommer certifieras enligt Miljöbyggnad i Drift, nivå guld för att säkerställa långsiktig miljö- och klimatnytta.

E.ON och Stena Fastigheter har samverkat för att ta fram en innovativ och klimatpositiv energilösning för fastigheten. Denna lösning innebär bland annat driftförsörjning med hjälp av solceller, batterilagring smart elnät (Energy Hub) och intelligent molntjänst vilket tillsammans ger fastigheten ett eget lokalt elsystem, med koppling till det centrala elsystemet. Utöver detta försörjs fastigheten via additionellt förnyelsebar fjärrvärme, CESO Digital Fjärrvärme och CESO Smart Komfort, vilket gör att fastigheten inte bara sänker sina egna utsläpp utan hela stadens utsläpp. Utöver det finns också soldrivna laddplatser.

Trikåfabriken ska vara ett av Sveriges första ombyggnadsprojekt där klimatnyttan verifieras och där en cirkulär bygg- och rivningsprocess får stå i fokus. Under 2021 medverkar projektet i forskningsanslaget ”Branschimplementering av klimatberäkningar för renovering och ombyggnad.” som är en del av E2B2.

FOJAB först in

Stena Fastigheter har precis handlat upp en totalentreprenör för ombyggnationen och tillsammans med dem gör man den fördjupade bygghandlingsprojekteringen och leverantörsupphandlingen.

– Samtidigt kommer vi börja leta återbruksmaterial som marktegel och fönsterbänkar i kalksten och varsamt demontera de delar som ska återbrukas inom huset. I slutet av 2021 flyttar FOJAB, vår största hyresgäst, in och därefter fylls huset successivt på, säger Kasia Ljungberg avslutningsvis.

Pernilla Krantz

Redaktionschef

Följ artikelämnen

Välj de ämnen som du är intresserad av så kommer vi att meddela dig när vi publicerar någonting nytt.