Framtidens Backaplan

12 januari 2021

Bara sex minuter från Centralstationen ligger Backaplan. Här håller nya bostäder, kontor och handelsytor så sakteliga på att växa fram och en grön blandstad skapas. Balder är en av aktörerna som är med och bygger framtidens Backaplan, en av Göteborgs största satsningar i modern tid. Om allt går enligt plan kan företagen börja flytta in i det första kontorshuset 2023.

Göteborgs Stad har tillsammans med Backaplans fastighetsägare skapat en vision för den framtida staden. I den finns det plats för bostäder, kontor och ett nytt köpcentrum men även lekplatser, parker, kulturhus, cykelbanor, parkeringsgarage, skolor, idrottshall, en bättre utvecklad kollektivtrafik, caféer och restauranger.

En grön blandstad

Visionen för framtidens Backaplan innebär sammanlagt cirka 5 000 bostäder, både hyresrätter och bostadsrätter, och cirka 60 000 kvm handel och kontor. Istället för dagens parkeringsytor och utspridda butiker finns här en tätbebyggd, grön och levande stadsmiljö, en blandstad.

 I huvudsak kommer utvecklingen här att bestå av bostäder, vilket i sin tur betyder att det kommer finnas ett behov av både service och handel. Men det blir också ett ypperligt läge för kontor.

– Framtidens Backaplan kommer att knyta ihop staden över älven mycket tydligare än tidigare, förklarar Kevin Holgersson, regionchef kommersiellt på Balder. Det blir en helt ny stadsdel där området omkring Hjalmar Brantingsplatsen kommer utgöra en centrumdel med flera kommersiella ytor.

Viktiga satsningar

Och läget för Backaplan blir bara bättre och bättre. Marieholmstunneln har nyligen invigts, den nya Hisingsbron håller på att växa fram och E45:an ska framöver byggas ner under mark.

– De här infrastruktursatsningar skapar fina möjligheter för fler att bo och arbeta centralt, konstaterar Kevin Holgersson. I huvudsak kommer utvecklingen här att bestå av bostäder, vilket i sin tur betyder att det kommer finnas ett behov av både service och handel. Men det blir också ett ypperligt läge för kontor. Vilka företag som väljer att etablera sig här är svårt att sia om men troligen bolag som efterfrågar närheten till staden och de goda kommunikationerna ut på leden. Möjligen också de bolag som har en koppling till bil- och hamnindustrin.

18 000 kvm först ut

Just nu pågår arbetet med två av fem detaljplaner.

– Tidplanen för utbyggnaden av hela området sträcker sig cirka 15 år framåt eftersom området är stort.

Först ut för Balders del blir ett kontorshus som enligt Kevin Holgersson blir något utöver det vanliga. Backa 3 ligger vid Leråkersmotet i direkt anslutning till Lundbyleden.

– Det här huset blir 75 meter högt med 18 000 kvadratmeter uthyrningsbar yta och utsikt över älven och nya Hisingsbron. Vi kommer även erbjuda 250 parkeringsplatser, inklusive ett flertal laddstationer, i ett exceptionellt bra pendlingsläge, både med bil och kollektivtrafik. Om allt går enligt plan kommer huset vara inflyttningsklart 2023.

Pernilla Krantz

Redaktionschef

Följ artikelämnen

Välj de ämnen som du är intresserad av så kommer vi att meddela dig när vi publicerar någonting nytt.