Framtidens Aveny

23 augusti 2022

Tävlingen om en större upprustning och ny gestaltning av Avenyn och Götaplatsen går nu in i ett intensivare skede. Fyra förslag visas upp både på nätet, ute på Avenyn och i Göteborgs Stads utställningshall. Planerad byggstart av den första etappen på Avenyn är 2024.

Fyra utvalda team av arkitekter och andra yrkesgrupper har under våren och försommaren arbetat fram förslag för hela stadsrummet på Avenyn och Götaplatsen. Det handlar bland annat om gång- och cykelstråk, mötesplatser, kulturinslag, vegetation, vatten och markbeläggning.

- Vi har fått in riktigt spännande förslag för utformning och gestaltning av Avenyn och Götaplatsen. Nu ska tävlingsjuryn välja ut en vinnare och avsikten är att sedan upphandla ett team med god kompetens inom såväl gestaltning som trafikutformning, genomförande och förvaltning, säger Birgitta Lööf, arkitekt på stadsbyggnadskontoret och projektledare för upprustningen.

Arbetet med tävlingen och den kommande upprustningen leds av Göteborgs Stad i samverkan med fastighetsägare och Avenyföreningen.


De fyra förslagen heter:

1. ”Öppen ridå”

2. ”Avenyns vardagliga högtidlighet”

3. ”AveNy”

4. ”Alltid inne – Alltid ute”

Teamen som har arbetat fram förslagen är anonyma tills tävlingen är avgjord.

De kompletta tävlingsförslagen med beskrivande texter finns här

Tidplan

Tävlingsjuryn, som har nio medlemmar, håller nu på att bedöma förslagen för att i oktober utse ett vinnande förslag. Detta förslag kommer sedan att utvecklas vidare i ett brett samarbete med det vinnande teamet och där flera intressenter kommer att involveras.

Planerad byggstart av den första etappen på Avenyn är 2024. Hela stadsrummet inklusive Götaplatsen beräknas vara ombyggt 2026.

Pernilla Krantz

Redaktionschef

Följ artikelämnen

Välj de ämnen som du är intresserad av så kommer vi att meddela dig när vi publicerar någonting nytt.