Framåtblickande kontorshus i Hagastaden

4 mars 2018

Mitt i Hagastadens framväxande life science-kluster vill Atrium Ljungberg skapa en extraordinär plats, Life CIty - ett nytt centrum för affärsutveckling och service kopplat till vård och forskning. Målsättningen är att Life City blir den självklara mötesplatsen för alla som är verksamma i Hagastaden.

Bild: Atrium Ljungberg
Life CIty_Atrium Ljungberg.jpg

Fastighetsbolaget Atrium Ljungberg planerar att bygga kontorshuset Life City i ett mycket strategiskt läge i Hagastaden. Här erbjuds företag och organisationer, verksamma inom life science, ett spännande och utvecklande sammanhang.

Av ca 25 000 kvm kommer 21 000 kvm utgöras av kontor fördelade på fem plan. Huset ska ge ett lätt och framåtblickande intryck.

Byggstart beräknas kunna ske sommaren 2018 med målsättningen att inflyttning kan ske under Q4 2019. 

Läs mer om projeket här.

Följ artikelämnen

Välj de ämnen som du är intresserad av så kommer vi att meddela dig när vi publicerar någonting nytt.