Från flygplats till företagsområde

1 mars 2019

2016 avvecklades flygplatsen vid Rörberg i Gävle. Nu vill Gävle kommun påbörja processen att omvandla marken till verksamhetsmark för företag.

Gävle växer och har behov av att ta fram ny verksamhetsmark till intresserade företag, både till redan existerande och till de som vill etablera sin verksamhet i Gävle. 

– Det finns ett flertal intressenter som har uttryckt ett intresse för att etablera sig på marken, säger Jörgen Edsvik (S), Kommunalråd.


Just nu tas en detaljplan fram för företag inom IT och datakommunikation och det finns goda indikationer på att det kommer ge Gävle nya arbetstillfällen.


– Bakgrunden är att Gävle växer, vi växer oerhört mycket och vi skall ha 11 000 nya jobb och det fordrar att det kommer hit nya företag som kan bygga åt oss, säger Margaretha Wedin (C), Kommunalråd.


Ytorna är stora och det handlar om mycket mark och den kan användas till storskalig verksamhetsmark för större företag som vill etablera sig och växa i Gävle.


Pernilla Gilbert

Kommunikatör

Följ artikelämnen

Välj de ämnen som du är intresserad av så kommer vi att meddela dig när vi publicerar någonting nytt.