Från cykelfabrik till moderna kontor

26 november 2019

Nu genomför Ihus, Uppsala Kommuns Industrihus, en förnyelse av Cykelfabriken i Uppsala. Huset kommer få ett helt nytt inre, men de kulturminnesmärkta fasaderna bevaras.

Bild: Ihus.nu
Bild: Ihus.nu

Cykelfabriken i Uppsala är kanske stadens mest kända industrihistoriska byggnad. I fabriken som uppfördes på 1890-talet  tillverkade Nymans Cykelfabrik cyklar, mopeder och gräsklippare och varje år rullade 150 000 cyklar ut från fabriken. 

I början av 90-talet förvärvades huset av Uppsala Kommuns Industrihus som sedan användes som kontor av socialförvaltningen. Men lokalerna var omoderna och uppfyllde inte dagens krav på arbetsmiljö. Nu får huset en upprustning. 

– Att fasaderna är skyddade mot både Sankt Olofsgatan, Väderkvarnsgatan och Sankt Persgatan innebar förstås begränsningar för en ombyggnad, säger Fredrik Ahlgren, projektledare på Uppsala Kommuns Industrihus till Svensk Byggtidning.. Att huset på grund av att det har byggts i etapper har olika konstruktion i skilda delar och dessutom en stor mängd bärande tegelväggar, innebar dessutom att en mycket krävande renovering och ombyggnad skulle behövas. Valet stod egentligen bara mellan två alternativ, att satsa pengar på vad huset krävde eller att sälja huset.

Här skapas kreativa och klimatsmarta lokaler med en blandning av nytt och industriromantiska känslor där husets historia kommer sitta kvar i väggarna. 

Pernilla Gilbert

Kommunikatör

Följ artikelämnen

Välj de ämnen som du är intresserad av så kommer vi att meddela dig när vi publicerar någonting nytt.