Forumkvarteret – en urban mötesplats i city

20 mars 2018

2014 tittade Atrium Ljungberg med nya ögon på Forumgallerian i centrala Uppsala. De såg en nergången 90-talsgalleria och idéerna kring hur de skulle kunna göra gallerian modern och attraktiv tog fart. - Vi insåg snart att vi har ett helt kvarter att rusta upp och där är vi nu, säger Daniel Kvant Suber, Affärsutvecklingschef Uppsala, Atrium Ljungberg.

Sedan 2014 har det hänt mycket i Forumkvarteret. Befintliga kontorsytor har rustats upp samtidigt som nya har tillförts. Detsamma gäller hyreslägenheter, och just nu pågår även en omvandling av gallerian.

– Vi har gått från en typisk 90-talsgalleria till att bli en urban mötesplats, säger Daniel Kvant Suber, Affärsutvecklingschef Uppsala, Atrium Ljungberg.


Vi har idag cirka 5 000 kvm ledigt.


Urban mötesplats 

Genom upprustningen av Forumkvarteret vill Atrium Ljungberg skapa en modern mötesplats genom bland annat en större andel restauranger och caféer än tidigare. Ambitionen är att skapa ett innerstadskvarter med ett starkt handelsutbud kombinerat med attraktiva kontorsmiljöer och bostäder. Bland annat har ytor frigjorts samtidigt som ett tydligt invändigt huvudstråk genom gallerian skapas.

– Forumkvarteret är till för alla verksamheter som vill vara i ett urbant sammanhang. Här kommer vara liv och rörelse dygnet runt genom handel, kontor, bostäder, samt ett rikt utbud av restauranger och caféer. Vi har  nyligen skrivit avtal med den norska kedjan EGON som kommer öppna en restaurang i två plan med 240 sittplatser samt 100 sittplatser ute på Forumtorget. Etableringen i Forumkvarteret blir en viktig pusselbit i utvecklingen av gallerian och Forumtorget till en levande mötesplats, säger Daniel Kvant Suber.

6 000 kvm kontor blir 9 000 kvm

I Forumkvaretet konverterar Atrium Ljungberg ytor från en typ av verksamhet till en annan. Kontor blir till bostäder, bostäder och handel blir till kontor. På så sätt tillskapas ca 3 000 kvm ny kontorsyta.

– Kontorsmarknaden har förändrats generellt i landet då vakanser och avkastningskrav sjunker och hyrorna ökar, detta gäller även i Uppsala. Vi ser att den lokala marknaden är i extremt stort behov av citynära kontor. I Forumgallerian kan vi nu tillhandahålla just det. Bland annat tar vi bort en del handels-ytor och skapar istället kontor. Vi har idag ca 5 000 kvm ledigt, och ser att vi kan bidra till Uppsalas fortsatta utveckling genom att tillhandahålla den här typen av efterfrågade kontorsytor.

Ytterligare projektering 

Upprustningen av Forumkvarteret är i full gång och inflyttning i de nya kontorsytorna är planerad till i höst och framåt.

– Det skriande behov vi ser gör dock att vi har en planändring på gång som medger att vi tillskapar ytterligare 3 000 kvm kontor. Projektering för detta pågår och vi har rivit vissa delar interiört. Produktionen av dessa kvm startar i vår. 

Ta rulltrappan till kontoret

Förutom att krympa handelsytan på övre plan i Forumgallerian tar man även bort det  gångstråk som tidigare funnits där. Istället skapas en intern access via rulltrappa från nedre plan. 

– Vi ser det som en enormt intressant yta riktat till särskilda målgrupper. På övre plan kan du få ett kontor med direktaccess från gallerian. Dvs du kan ta rulltrappan rakt upp till ditt kontor. För "rätt" aktör, för den som vill ha och har nytta av ett stort flöde, är läget optimalt. Här tänker vi kanske närmast på coworking-ytor och på de företag som har ett stort flöde av kunder, de som behöver ta emot kunder, gäster etc. För dem som söker mer strikta kontorsytor tillhandahåller vi det på andra platser i Forumkvarteret.

kommersiell mittpunkt i uppsala 

Intresset för Forumkvarteret är stort, berättar Daniel Kvant Suber, och tillägger att läget naturligtvis är avgörande.

– Att ha sin verksamhet i Forumkvarteret är att befinna sig mitt i Uppsalas kommersiella mittpunkt. Det är egentligen först nu vi går ut med att vi kan erbjuda så stora citynära kontorsytor. I och med att marknaden ser ut som den gör känner vi oss helt trygga med att, tillsammans med våra hyresgäster, skapa riktigt bra och moderna kontorsarbetsplatser. Som det ser ut idag kan du som hyresgäst få allt ifrån ett litet kontor på 100 kvm till en sammanhängande kontorsyta på upp emot 5 000 kvm fördelad på tre plan. 

Följ artikelämnen

Välj de ämnen som du är intresserad av så kommer vi att meddela dig när vi publicerar någonting nytt.