Forsåker in i nästa fas

16 oktober 2018

Nu går Forsåker, ett av Västsveriges största stadsutvecklingsprojekt, in i nästa fas när byggnationen av 3 000 bostäder, 4 000 arbetsplatser, infrastruktur och omvandling av flera unika industribyggnader närmar sig ett genomförande. Arbetet med utvecklingen av området är nu inne i en mycket intensiv fas. Detaljplanen som styr områdets markanvändning och utformning ska ställas ut på granskning under våren 2019 och kan vinna laga kraft i slutet av 2019.

Bild: Nyréns

Mölndala Fastighets AB leder och driver utvecklingen av Forsåker. Tillsammans med byggaktörerna Aspelin Ramm, Peab, Wallenstam, Veidekke, Trollängen och ByggVesta skapas den nya stadsdelen mitt i centrala Mölndal. Platsen har en genuin historia av att ha varit pappersbruk i drygt 300 år. Över hälften av Sveriges totala pappersproduktion fanns här under brukets storhetstid. De karaktäristiska industribyggnaderna tas tillvara och kompletteras med modern arkitektur för att återigen fyllas med liv och verksamhet. Här skapas en ny destination för mat, kultur och skapande verksamheter i kulturhistoriska miljöer, 8 minuter från Göteborgs Centralstation.


Arbetet med utvecklingen av området är nu inne i en mycket intensiv fas. Detaljplanen som styr områdets markanvändning och utformning ska ställas ut på granskning under våren 2019 och kan vinna laga kraft i slutet av 2019. Parallellt pågår planering av byggnation för att kunna byggstarta så snabbt som möjligt under 2019/2020. Det innefattar både nyproduktion av bostäder och kommersiella lokaler, utveckling av de äldre byggnaderna samt en omfattande infrastruktur. Det blir en ny utformning av forsen som rinner genom området samt byggnation av gator, torg och flera broar över såväl motorväg, järnväg och vatten. Under 2019 kommer Mölndala även att inleda arbetet med den andra detaljplanen för Forsåker, vilken innehåller det planerade nya stationsläget som ger Forsåker en direktkoppling till Landvetter flygplats.

2019 blir också ett spännande år för Mölndals stad som vill etablera upp till nio olika verksamheter i Forsåker inom 5-7 år. Mölndala har fått uppdraget att utveckla nya lokaler för Staden på mellan 10 000-20 000 kvm och det ska arbetas fram programhandlingar för bl a ett nytt Stadsmuseum, moderna kontor för 400 medarbetare, utbildningar och olika mötesplatser för invånarna.


Pernilla Krantz

Redaktionschef

Följ artikelämnen

Välj de ämnen som du är intresserad av så kommer vi att meddela dig när vi publicerar någonting nytt.