Flexibla kontor boostar lokalekonomin

17 januari 2020

Att flytta arbetet närmre hemmet har flera fördelar, inte bara för de anställda men även för lokalsamhället. Det visar en ny socioekonomisk undersökning om arbetsplatser i storstäder och förorter som Regus genomfört tillsammans med Development Economics. Undersökningen visar att det har skett ett skifte då företag inte längre förlitar sig på att ha ett enda centralt högkvarter. Istället etableras fler flexibla kontorslösningar, eller coworkingutrymmen, även utanför storstadsområdena.

IWG_1.jpg
Bild: IWG

Undersökningen, som har genomförts i 19 olika länder, visar att under det kommande decenniet väntas decentraliserade kontorslokaler bidra med mer än 254 miljarder dollar till lokalsamhällena. Detta beror på att i genomsnitt 218 nya arbetstillfällen skapas i de områden där flexibla arbetsytor finns, vilket ökar intäktsmöjligheter för både invånare och företag. Då bruttomervärdet ökar värdet på varor och tjänster som produceras i ett område, så boostas lokalekonomin.

Det är fantastiskt att se att flexibla arbetsytor verkar ha så god effekt på lokalsamhällena.

– Det är fantastiskt att se att flexibla arbetsytor verkar ha så god effekt på lokalsamhällena. Människor vill arbeta mer flexibelt, på en plats som är bekväm för dem och på Regus arbetar vi med precis just det. Att människor ska ha större tillgång till flexibla arbetsytor var de än befinner sig. Vår vision är att ingen ska ha mer än 20 minuter till närmsta arbetsplats, säger Patrik Ölvebäck, Country Manager för Regus i Sverige.

Att skapa arbetsytor eller flytta en del av arbetsplatsen utanför de större städerna gynnar mer än bara ekonomin. Undersökningen visar också att när arbete sker närmare hemmet så sparar varje person i genomsnitt 7,5 timme per år. Kortare pendlingssträckor minskar också stress bland anställda och ökar välbefinnandet. Dessutom innebär kortare pendelsträckor minskade koldioxidutsläpp.

Regus fyra största fördelar med flexibla arbetsytor i förorter och mindre städer:

• Fler jobbmöjligheter - företag kan attrahera ny och behålla mer lokal arbetskraft

• Kortare pendling är mer miljövänligt

• Ökad produktivitet bland anställda och i lokalsamhället

• Lokalsamhällen stimuleras ekonomiskt

Siffror från undersökningen:

• 85% av företagsledarna är säkra på att flexibelt arbete gör deras verksamhet mer produktiv.

• 3 miljoner nya jobb förväntas skapas fram till 2029 i de områden som undersökts.

• 75% av företagen rapporterar att de inkluderar flexibelt arbete för att minska pendeltiderna.

Pernilla Krantz

Redaktionschef

Följ artikelämnen

Välj de ämnen som du är intresserad av så kommer vi att meddela dig när vi publicerar någonting nytt.