Flexibilitet värderas högre än lönen

29 juni 2021

Att värdera en mer flexibel vardag högre än en hög lön blir allt vanligare. Tidigare har framförallt unga arbetstagare haft större synpunkter på hur deras vardag är utformad, med fokus på en flexibel arbetssituation. Nu syns samma trend även hos äldre arbetsgatare som börjar prioritera flexibilitet framför lön.

Bild: Convendum
Convendum

Synen på vad som är viktigt för arbetstagare har förändrats radikalt bland de som är 40-plus. Till skillnad från den yngre generationen har 40-plussare präglats starkare av faktorer som trygghet och en högre lön. Med en vardag som ställdes om helt och hållet där det plötsligt gick att arbeta från hemmet eller landstället istället för på kontoret förändrades även tankegångarna till varför vi måste åka in till kontoret varje dag.

- Det har varit en ganska omvälvande period senaste tiden där många av våra medlemmar har pendlat mellan att det kan vara skönt att åka in till kontoret men även att det är skönt att kunna arbeta hemifrån för att få en smidig start och avslut på dagen. Livspusslet har på så vis blivit lättare att få ihop, säger Oscar Limbäck, COFelO på CONVENDUM.

Att arbeta hårt och effektivt har länge varit förknippat med att arbeta mycket och länge. För den yngre generationens arbetstagare handlar det desto mer om att nyttja sin arbetstid mer effektivt. I takt med att äldre generationer blir mer medvetna om att det går att ta till vara på sin arbetstid och fritid på ett helt nytt sätt så skapas nya krav på arbetsgivare att kunna erbjuda nya, attraktiva typer av lösningar vilket ofta är förknippat med mindre och mer effektiva kontorsytor.

- Att arbeta hemifrån med ett flertal distraktionsmoment tvingar oss att nyttja den tid som finns så effektivt som möjligt. Det kan i vissa fall vara nästintill omöjligt och det kan krävas att du behöver åka in till kontoret några dagar i veckan för att kunna arbeta mer fokuserat men även för att få socialisera med dina kollegor och skapa en företagskultur, säger Oscar Limbäck, COO på CONVENDUM.

Den flexibla arbetstagaren och den flexibla arbetsplatsen kommer höra ihop mer än någonsin framöver

Kraven byts mer och mer ut från att handla om en så hög lön som möjligt till att istället handla om att ha en flexibel arbetstid där arbetstagare kan arbeta hemifrån några dagar i veckan och på kontoret resterande dagar.

- Det är nya tankegångar som går nu i takt med att samhället öppnar upp och en del är, varför du ska sitta på samma plats dag ut och dag in? När det inte längre bara är den yngre generationen utan även den äldre generationen som tänker i dessa banor att hellre prioritera flexibilitet före den högre lönen behöver arbetsgivarna tänka till. Vad är det som är viktigt för arbetstagarna? Den flexibla arbetstagaren och den flexibla arbetsplatsen kommer höra ihop mer än någonsin framöver, säger Oscar Limbäck, COO på CONVENDUM.

Källa: Convendum

Pernilla Gilbert

Kommunikatör

Följ artikelämnen

Välj de ämnen som du är intresserad av så kommer vi att meddela dig när vi publicerar någonting nytt.