Finalisterna i Årets Stadskärna

16 april 2019

För 25:e året i rad utser Svenska Stadskärnor Årets Stadskärna. Utmärkelsen går till den stad som gjort störst framsteg i sin förnyelse av centrum genom samarbete mellan både privata och offentliga aktörer.

Bild: Pixabay
Bild: Pixabay

Med framsteg menas att det finns ett flertal mätbara resultat av stadskärnans utveckling. Årets startfält består av Karlskrona, Åmål och Östersund. Alla tre städerna har långsiktiga strategier hur de vill uppfylla sina olika visioner för att bli en ledande stadskärna där människor trivs, känner sig trygga och välkomna. Juryn står inför ett tufft beslut. Den 22 maj avslöjas vinnaren i samband Svenska Stadskärnors Årskonferens i värdstaden, Linköping, som är förra årets vinnare.

För att bli nominerad till Årets Stadskärna krävs ett giltigt kvalitetscertifikat på samverkan, QM – Quality Mark och resultat baserat på strategier och handlingsplaner med tydliga mål, budget och genomförande. Graden av samverkan mellan den offentliga och privata sektorn är direkt avgörande för stadens och stadskärnans attraktionskraft och tillväxtpotential. En viktig drivkraft i städernas målmedvetna arbete är att få utmärkelsen Årets Stadskärna 2019.

Stark framtidstro och tydlig vision kännetecknar de nominerade städerna

Karlskrona stadskärna arbetar efter visionen att vara internationellt ledande med fokus på upplevelser, tillgänglighet och kvalitet. Åmåls utvecklingsarbete styrs efter visionen ”Den mest gästvänliga staden”. De har tidigare vunnit titeln Årets Stadskärna 2002. Efter en omstart som påbörjades 2014 siktar de på att bli Årets Stadskärna 2019. Samma mål har Östersund, vars vision är ”Allt vi gör, gör vi för att människor ska tycka om Östersund”. Som regionens tillväxtmotor med många småföretag vill de skapa en plats som ska kännas mer levande, mer attraktiv och mer trygg för alla, året om.

– Grundläggande för alla tre är att vara attraktiva, ekonomiskt och socialt hållbara städer. Det är ett arbete som innefattar många pusselbitar för att skapa en fungerande helhet. Det behövs gränsöverskridande tankesätt, arbetssätt, genomtänkta strategier och väl förankrade handlingsplaner, säger Eva Hägglund, juryns ordförande och vice ordförande i Svenska Stadskärnors styrelse. Årets tre kandidater är väl införstådda med detta. Deras arbete visar på stark framtidstro, målmedvetenhet och tydliga resultat. Juryn har besökt städerna och granskat städernas ansökningshandlingar. Nu börjar juryöverläggningarna. Den 22 maj vet vi vilken stad som bäst uppfyller kriterierna för Årets Stadskärna 2019. Tillkännagivandet sker i samband med Årskonferensen den 21-23 maj i Linköping.

Pernilla Gilbert

Kommunikatör

Följ artikelämnen

Välj de ämnen som du är intresserad av så kommer vi att meddela dig när vi publicerar någonting nytt.