Fabege utökar sin satsning

2 november 2018

Fabege förvärvar tre stationsnära fastigheter i Flemingsberg av Vincero Fastigheter AB. Fastigheterna Regulatorn 1, Batteriet 3 och 4 tillträds den 1 november 2018.

Vy över Flemingsberg i Huddinge kommun. Bild: Jacob Forsell

Tillsammans med Huddinge kommun kommer Fabege arbeta vidare med planen för området och dess infrastruktur. Området är med befintlig och planerad infrastruktur det naturliga navet i södra Stockholm. Det sammanlagda fastighetsvärdet i förvärven uppgår till ca 750 mkr.


Att utnyttja ledig kapacitet i redan befintlig infrastruktur är dubbelklokt.

Klaus Hansen Vikström, Vice VD och Affärsutvecklingschef på Fabege– Det är förstås oerhört spännande att vi är igång med detta viktiga projekt tillsammans med Huddinge kommun. Det behövs attraktiva arbetsplatser, på södra sidan, nära där människor bor och att även utnyttja ledig kapacitet i redan befintlig infrastruktur är dubbelklokt. Vår förhoppning är att stadsdelen kommer skapa bättre balans och konkurrenskraft för hela Stockholmsregionen, säger Klaus Hansen Vikström, Vice VD och Affärsutvecklingschef på Fabege. 

Skapar plats för 50 000 arbetande      

Intentionen är att förnya och utveckla Flemingsbergs stationsområde och tillhörande stadsdelar och skapa plats för 50 000 arbetande, 50 000 boende och 50 000 besökare inom Flemingsberg. En plats där kunskap och kreativitet sammanförs med näringsliv, boende och besökare för att skapa hållbar tillväxt i en öppen och inbjudande livsmiljö.Följ artikelämnen

Välj de ämnen som du är intresserad av så kommer vi att meddela dig när vi publicerar någonting nytt.