Förtäta staden hållbart

8 oktober 2019

Den mest hållbara kvadratmetern är den som inte byggs, brukar det heta. Samtidigt måste vi bygga för att få bukt med bostadsbristen och hantera den stora efterfrågan på lokaler i stadskärnorna. Då är påbyggnad på höjden en betydligt mer hållbar lösning än nyproduktion – och allra bäst görs det i trä.

Som ett av åtta arkitektkontor deltar Semrén & Månsson Arkitekter i Vinnovafinansierade forskningsprojektet Timber on Top, ett samverkansprojekt mellan forskare och aktörer i byggbranschen där målet är att undersöka hur prefabricerade träbyggnadssystem kan bidra till förtätning genom påbyggnad. Maria Hamlin, arkitekt på Semrén & Månsson och ansvarig för forskningssamarbetet, ser projektet som en win-win för kontorets och branschens utveckling på området.

- Vi har två utmaningar framför oss: Dels måste vi av miljöskäl sluta bygga allting i betong, dels hitta sätt att förtäta som är både lönsamma och hållbara. Genom att kombinera det lätta och klimatsmarta materialet trä med de tekniskt komplexa påbyggnationerna i befintligt bestånd kan vi ta stora kliv framåt på bägge områdena.

Eftersom en påbyggnad i trä väger mindre blir hela konstruktionen enklare att genomföra. Det öppnar upp för påbyggnader i mer känsliga lägen, till exempel bland äldre bebyggelse i stadskärnorna. Och det är ju där förtätningen behövs som allra mest.

En ständig utmaning vid påbyggnation är nämligen tyngden. Eftersom en byggnads grundläggning ofta är anpassad för att bära den ursprungliga byggnadslasten – inget annat – kräver en påbyggnad i regel omfattande förstärkning i grundläggningen. Något som i sin tur medför ännu mer tyngd, mer materialförbrukning och följaktligen höga kostnader.

- Eftersom en påbyggnad i trä väger mindre blir hela konstruktionen enklare att genomföra. Det öppnar upp för påbyggnader i mer känsliga lägen, till exempel bland äldre bebyggelse i stadskärnorna. Och det är ju där förtätningen behövs som allra mest, säger Maria Hamlin.

Semrén & Månssons bidrag till forskningsprojektet är en påbyggnad i en 1960-talsfastighet på Sten Sturegatan i Göteborg. Ett projekt som visserligen inte byggs i trä, men som på grund av en rad tekniska utmaningar passar bra som lärande exempel.

- För att påbyggnader i trä ska få genomslag behöver ny kunskap genereras och befintlig kunskap spridas. Med Timber on Top sammanför vi aktörer i olika delar av värdekedjan för att tillsammans driva utvecklingen framåt, säger Mathilda Norell, doktorand vid Luleå Tekniska Universitet och ansvarig för arkitekturdelen i projektet.

På så vis går forskningsprojektet helt i linje med uppropet Architects Declare – elva åtgärdspunkter som arkitektkåren tagit fram för att påskynda omställningen till klimatsmart byggande och där Semrén & Månsson är en av initiativtagarna. Bland åtgärderna framhålls både kunskapsdelning och att i högre grad uppgradera befintliga byggnader och förlänga deras livslängd. Något som också innefattar övertygande rådgivning i kontakten med beställaren.

- Många ser fortfarande trä som lite av ett wild card som kräver mer av alla inblandade än vad gammal hederlig betong gör. Med mer kunskap och fler goda exempel kan vi arkitekter lättare visa på fördelarna med att bygga i trä – och de är många, alltifrån ekonomiska till miljömässiga, säger Maria Hamlin.

Pernilla Krantz

Redaktionschef

Följ artikelämnen

Välj de ämnen som du är intresserad av så kommer vi att meddela dig när vi publicerar någonting nytt.