Förlänger markreservation

2 januari 2023

Tekniska nämnden beslutade i dag att förlänga den markreservation man tidigare gjort i Norra Hamnen, Malmö Industrial Park, till den svenska koncernen TEXEL Energy Storage AB för att öka möjligheten för en etablering. I en första etapp reserverade Malmö stad ett markområde till TEXEL om 50 000 kvm för uppförande av en industriell anläggning. Reservationen sträcker sig till den 31 december i år, men förlängs nu till 1 oktober 2023.

Under den här perioden ska det påbörjade arbetet med etableringen fortsätta, vilket sker tillsammans med bolag och myndigheter i regionen. Ekonomiskt stöd för etableringen söks regionalt, nationellt och i Europa. Målet är att upprätta en fabrik och ett nytt vätgas- och energilagringslaboratorium i Öresundsverket samt gemensam kontorsverksamhet för hela verksamheten. Fullt utbyggd väntas fabriken bli cirka 200 000 m2 och generera över 6 000 arbetstillfällen samt stora godsvolymer via hamnen.

Planerna på en fabrik och ett laboratorium skulle bidra till den positiva utvecklingen i området och till att skapa framtidens hållbara hamnverksamhet.

– Genom att aktivt arbeta för fler etableringar i Norra hamnen öppnar vi upp för fler arbetstillfällen och stärker stadens så viktiga industriverksamhet. Planerna på en fabrik och ett laboratorium skulle bidra till den positiva utvecklingen i området och till att skapa framtidens hållbara hamnverksamhet, säger Andreas Schönström (S), tekniska nämndens ordförande och kommunalråd med ansvar för teknik och service.


– Malmö stad arbetar flitigt för att se fler etableringar och samarbeten i Norra hamnen vilket är en grundläggande förutsättning för att hitta smarta lösningar som i sin tur främjar en hållbar hamn- och industriverksamhet. Det hade även bidragit med många viktiga arbetsplatser till staden och stärkt Malmös position som tillväxtmotor i regionen, säger Håkan Linné (L), tekniska nämndens vice ordförande.

– Etableringen av företaget TEXEL i Norra Hamnen skulle potentiellt innebär flera viktiga steg i omställningen av Malmö. Det skulle skapa många nya gröna jobb, öka mängden sjötransporter och etablera en lokal batteriproduktion. Därför är det positivt att vi nu kan förlänga markreservationen så att projektet kan fortsätta, säger Stefana Hoti (MP), ledamot i tekniska nämnden.

Pernilla Krantz

Redaktionschef

Följ artikelämnen

Välj de ämnen som du är intresserad av så kommer vi att meddela dig när vi publicerar någonting nytt.