Företag växte av pandemistöd

29 augusti 2022

Företag som fått stöd under pandemin växte starkare i både antal anställda och omsättning åren före 2020 än näringslivet totalt. Trots det är tillbakagången under det första pandemiåret kraftigare för dessa företag. Det visar en ny analys som Tillväxtverket genomfört. Det skulle kunna tyda på att en del företag och branscher varit särskilt utsatta och att stödet för korttidsarbete har haft en viss träffsäkerhet.

Bild: Pixabay
Bild: Pixabay

Tillväxtverket har tagit fram en analys av hur företagen som under 2020 erhöll korttidsstöd har utvecklats innan pandemin och under pandemins första år. Resultatet är sammanställt i rapporten ”Näringslivet under Covid-19 pandemins första år”.

Att företag som fått stöd har haft en kraftigare tillbakagång under pandemin än de företag som inte fått stöd, gäller inte så kallade mikroföretag (företag med 1–9 anställda). Där är det i stället de utan stöd som uppvisar störst nedgångar. I denna grupp är det stödföretagen som växer, medan det motsatta gäller för näringslivet totalt. Det kan bero på att dessa företag haft svårt att söka stöd eller inte kvalificerat sig för stöd.

Företag inriktade på fysiska tjänster är inte helt oväntat de mest utsatta under pandemin, såsom de i kultur- samt hotell- och restaurangbranscherna. I dessa grupper av företag återfinns både de som förhindrats att utöva sina verksamheter till följd av tillfälliga pandemilagar och de som på grund av allmänna råd eller förändrade efterfrågemönster inte längre kunnat sälja sina produkter eller tjänster.

– I både kultur- samt restaurang- och hotellbranschen har en majoritet av företagen färre än tio anställda, eller inga alls. Speciellt i den förra gruppen har förhållandevis få erhållit stöd, vilket skulle kunna förklara tillbakagången i antalet anställda i sektorns mikroföretag, förklarar Eva Hagsten som arbetar på enheten för uppföljning och utvärdering och ansvarat för analysen.

Pernilla Gilbert

Kommunikatör

Följ artikelämnen

Välj de ämnen som du är intresserad av så kommer vi att meddela dig när vi publicerar någonting nytt.