Ett rekordår för lager & logistik

3 september 2018

Ca 700 000 kvm logistikfastigheter beräknas stå färdiga under innevarande år. Det gör 2018 till ett nytt rekordår för lager- och logistikanläggningar i landet. – Sverige är en liten marknad vilket gör att vi utgår från byggnader om 5 000 kvm och uppåt, säger Peter Wiman, Analyschef, Savills.

Göteborg är en ort där man ser att spekulationsbyggen fungerar väl. Bild: Göteborgs Hamn

Att 2018 är ett fantastiskt år för nybyggnation av lager- och logistikfastigheter kan delvis förklaras av att ett antal stora aktörer byggt nytt.

 – Behovet av nya lager- och logistikanläggningar runt om i landet finns uppenbarligen, men att stora aktörer, exempelvis Zalando, byggt nya och stora lageranläggningar spelar naturligtvis in. De driver upp volymen snabbt, säger Peter Wiman, Analyschef, Savills.

Han berättar att flest anläggningar byggs runt storstäderna, något som i sig faller sig naturligt.

– Storstadsregionerna är eftertraktade ur logistikhänseende och det är också där det byggs mest. Stockholm är landets största stad vilket är en förklaring till varför aktörer vill etablera sig där, Göteborg har hamnen vilket också gör att behovet av såväl lager- som logistikanläggningar är stort. Till Göteborg räknas även Borås i det här fallet.

lågt intresse runt stockolm

Peter Wiman berättar att det dock i många fall finns ett generellt lågt intresse för logistiketableringar hos kranskommuner i framför allt Stockholm.

– Enkelt uttryckt skulle man kunna säga att många kommuner vill attrahera andra typer av arbetsplatser. Det verkar finnas en tanke om att "den här typen av arbeten behöver inte vi". Få kommuner har fokuserat på lager- och logistikanläggningar.

Han berättar att det finns skillnader om man ser till regionstäderna där arbetstillfällena generellt sätt är lägre.

– I regionstäder skulle stora anläggningar av den här typen generera relativt många arbetstillfällen vilket lockar, varför den nya trenden tycks vara att logistikbyggare väljer att etablera sig här där det finns tillgång till bra, trogen arbetskraft kombinerat med goda kommunikationer. I och runt storstäder kan det vara svårare att hitta arbetskraft som stannar längre.


Mellan 2009 och 2018 har ca fem miljoner kvm lager och logistik producerats i Sverige.

Peter Wiman, Analyschef, Savills

Rekordåret är ett faktum

Att 2018 är ett rekordår för lager- och logistikanläggningar råder inget tvivel om, enligt Peter Wiman.

– Historiskt sett har byggtakten varit väldigt hög och flera miljoner kvm har byggts under de senaste tio åren. Mellan 2009 och  2018 har ca fem miljoner kvm lager och logistik producerats i Sverige. Men man kan också jämföra det med att det finns ca en miljon kvm kontorsyta bara i Kista.

Stor brist på stadsnära mark

Bristen på stadsnära mark är ett tilltagande problem och Stockholm är med stormsteg på väg att sätta sig i en problematisk situation, enligt Peter Wiman. En av anledningarna är att bostadsbyggandet är mer högprioriterat.

– Bostadsbyggande är högsta prioritet och visst behövs det bostäder. Men vi behöver också stadsnära mark för att kunna möta dagens, och kanske framförallt morgondagens, konsumtionsmönster. E-handeln är i stark förändring och där ligger Sverige inte i framkant även om många tycks tro det. Den yngre generationen, som i stor utsträckning handlar på nätet, är en alltmer köpstark grupp. Ingen av dem kommer att vilja vänta i flera dagar på att få sin leverans.

Ökade spekulationsbyggen

Andelen lager- och logistikanläggningar som byggs på spekulation ökar vilket kan bero på att man haft många år med starkt byggande, menar Peter Wiman.

– Det har gett dem som bygger blodad tand och fler vågar bygga på spekulativ basis. Det är dock inte helt riskfritt. För mindre anläggningar avsedda för en till tre hyresgäster funkar det bra, men för större anläggningar, säg från 25 000 kvm och uppåt, är det i vissa fall svårare.

I Göteborg fungerar spekulationsbyggen dock bättre än i Stockholm vilket beror på den enorma mängd containerhantering som hamnen i Göteborg har.

– Man får inte glömma att det är få industribolag som är intresserade av stor lagerhållning.

Internationellt intresse

Det finns ett stort internationellt intresse för att etablera lager- och logistikanläggningar i Sverige, berättar Peter Wiman. 

– Att köpa lager- och logistikanlläggningar ses som ett bra investeringsalternativ. Norden i allmänhet och Sverige i synnerhet har en likvid fastighetsmarknad och det råder, trots allt, ett stabilt politiskt läge.  Genom att det finns ett starkt intresse trycks avkastningskraven ner. Det har noterats avkastningskrav under fem procent vilket historiskt sett är lågt. T ex ligger XXL:s centrallager under fem procent.


Peter Wiman, Analyschef, Savills
Läs artikeln i sin helhet i Magasinet Lokalguiden med utgivning v 38.
Följ artikelämnen

Välj de ämnen som du är intresserad av så kommer vi att meddela dig när vi publicerar någonting nytt.