Ett drömprojekt i söderort

19 maj 2023

AMF Fastigheter har flera gånger utvecklat platser till livfulla stadskvarter. Några exempel är kvarteren Urban Escape, Mood District och Stockholmsverken. Nu tar man istället sikte på söderort och Marievik. Här äger AMF Fastigheter samtliga kommersiella kvarter och den stora detaljplan som nu vunnit laga kraft blir starten för framtidens Marievik. En levande blandstad för boende, besökare och företag.

AMF Fastigheter har länge varit en aktör i Marievik och är majoritetsägare i området. Tillsammans med JM och Klövern påbörjas nu arbetet med att förverkliga den nya visionen för stadsdelen.

Marievik är beläget bara ett stenkast från Södermalm, med närhet till både rekreationsområden och allmänna kommunikationer. Stockholms stad har pekat ut området som viktigt för Stockholms fortsatta utveckling med ambitionen att utvidga innerstaden.

Det finns ett underskott av arbetsplatser i söderort och det ger oss alla förutsättningar att utveckla attraktiva kontor i Marievik.

– Stockholm har i sin översiktsplanering pekat på vikten av att minska dagens regionala obalans med en stor koncentration av arbetsplatser i innerstaden och norrort. Det finns ett underskott av arbetsplatser i söderort och det ger oss alla förutsättningar att utveckla attraktiva kontor i Marievik, konstaterar Per Helgesson, fastighetsutvecklingschef på AMF Fastigheter.

Och även fler infrastruktursatsningar är på gång. En t-baneuppgång för den nya, gula linjen landar inom några år mellan Liljeholmens Centrum och Marievik. Dessutom ska Södertäljevägen bli en urban stadsgata då Stockholms stad vill stärka kontakten och förbättra miljön mellan Liljeholmen och Marievik.

Fler kvadratmeter

Framtidens Marievik kommer bli en plats för boende, arbete, kultur och rekreation, som ska leva under dygnets alla timmar. AMF Fastigheter vill ta ett grepp om sina samtliga nio fastigheter som idag har en sammanlagd totalyta om cirka 133 000 kvm.

– Genom den nya detaljplanen, som vi var med och tog initiativ till 2010, har vi möjlighet att bygga på flera av fastigheterna och utöka vår yta till cirka 160 000 kvm, berättar Per Helgesson.

Förutom påbyggnader ska det tillkomma fler entréer och fasader ska öppnas upp. AMF Fastigheter vill också förbättra gatumiljöerna och skapa mer plats för liv, både i och mellan husen.

– Som stadsutvecklare är detta ett drömprojekt där vi kommer kunna påverka hela utvecklingen och ha ett helhetstänk.

Vattnet, naturen och innerstaden

Och området har alla kvaliteter som behövs för att skapa en intressant plats, konstaterar Per Helgesson vidare.

–  Idag är detta en ganska anonym stadsdel men när vi berättar att Marievik ligger bredvid infarten till Hornstull trillar polletten ner. De som kommer hit tycker det är fantastiskt med kajen, utblicken mot Årstabron och kolonistugorna i Tantolunden på andra sidan. I Marievik möts vattnet, naturen och innerstaden.

Redan nu finns det många bostäder i närområdet och med de sammanlagt 1 000 bostäder, som JM och Klövern ska bygga ute på udden, kommer Marievik bli en fungerande blandstad som lever dygnet runt.

Med människan i fokus

– Marievik är byggt med ett stadsbyggnadsideal där bilen var i centrum, men så är det inte längre, förklarar Per Helgesson. Människor tar sig hit på alla möjliga sätt och behovet av p-platser har minskat. Vi vill nu istället bygga en stad där människor vill röra sig och rent visuellt plockar vi bort gator och trottoarer och bygger istället gångfartsgator i hela området.

Stora, öppna ytor kommer även att skapa plats för umgänge och kunskapsutbyte. Och de som arbetar och bor här, eller de som besöker Marievik, kan se fram emot en större och mer öppen kaj med två 25-metersbassänger, ett utegym och mer grönska.

– Vi vill så fort som möjligt tillföra området det som är positivt och har redan börjat projektera kajbadet. De två bassängerna, med tillhörande 1 500 kvm trätrall, innebär bland annat att man kommer kunna bada precis utanför parken och köra yoga på bryggan. I Marievik vill vi sätta hälsa och välmående i första rummet.

 Full fart framåt

Den nya kajen kommer bli klar i slutet av året och därefter kommer utvecklingen av hela Marievik ske i flera etapper fram till 2030.

–  Nu när detaljplanen äntligen vunnit laga kraft är det full fart framåt, bedyrar Per Helgesson. Vi har börjat bygga stadsmiljön och några av fastigheterna ligger redan på ritbordet. Samtidigt håller vi på att formulera hur vårt konkreta erbjudande kommer att se ut och hur vi skapar ett sammanhang där människor vill vara.

Pernilla Krantz

Redaktionschef

Följ artikelämnen

Välj de ämnen som du är intresserad av så kommer vi att meddela dig när vi publicerar någonting nytt.