Ergonomi lika viktigt som hög lön

28 augusti 2018

För första gången jobbar fyra generationer på samma arbetsplats i Sverige. Det kommer sannolikt att påverka våra arbetsplatser, men kanske inte på de sätt som man skulle kunna tro. Det visar en undersökning som Kinnarps har låtit göra om hur olika generationer ser på arbetsplatsen. Undersökningen visade bland annat att den yngre generationen tycker att ergonomi är lika viktigt som att ha hög lön för sin trivsel på arbetsplatsen.

Kinnarps ergonomi.jpg
Bild: Kinnarps

Enligt Kinnarps undersökning om hur olika generationer ser på arbetsplatsen har en majoritet, 58 %, upplevt värk i kroppen, ont i leder eller liknande som kan kopplas till den nuvarande eller tidigare arbetsplatser. Detta gäller inte bara äldre personer, 56 % av Millennials (födda 1980-2000) 57 % av Generation X (1965-1979) och 62 % av Baby Boomers (1946-1964) har upplevt problem.

Ergonomi är ett proriterat område för samtliga generationer och den perfekta arbetsplatsen kännetecknas enligt undersökningen av både modern och ergonomisk arbetsutrustning. När den yngsta generationen kontorsarbetare i undersökningen fick frågan vad de tycker är viktigt för trivsel på arbetsplatsen hamnade sköna/ergonomiska arbetsmöbler högst upp på listan (76 %) följt av hög lön (75 %), något som Kinnarps förvånas över.

– Det är överraskande att unga värderar ergonomi så högt, även för oss på Kinnarps som vet hur viktigt det är med rätt arbetsmöbler. Jag trodde att ergonomi skulle rankas lägre då många inte märker av följderna av dålig ergonomi förrän de är äldre. Att tänka på det när man är ung innebär att man investerar i välmående inför framtiden och resultatet är därmed väldigt positivt, säger Elisabeth Slunge, Brand/Range/Design Director på Kinnarps.

Olika generationer har olika preferenser

Genomgående resultat i undersökningen visar att hälsa och välmående är viktigt i alla åldrar men det finns resultat som särskiljer de olika generationerna. Millennials är till exempel mer öppna för nya typer av kontorslösningar än de andra generationerna och även mer positiva till klädkoder. Generation X föredrar i större utsträckning att arbeta stående. De är också den grupp som stör sig mest på onödiga mail. Vidare är Baby Boomers mer traditionella då de gärna har eget kontorsrum och lugn och ro. För att arbetsgivare ska kunna skapa en god arbetsmiljö för sina anställda är det enligt Elisabeth Slunge viktigt att de ger sina anställda valmöjligheter när det gäller både arbetsplats och arbetsutrustning.

– Morgondagens företag måste vara flexibla och lyhörda för att vara attraktiva på arbetsmarknaden. Trots att olika generationer till viss del har skilda preferenser måste man tänka på att det inte bara är åldern som spelar roll utan att vad som påverkar trivseln kan variera från person till person och bero på typ av arbetsuppgift. För att öka trivseln bör man ha en bred definition av ergonomi. Det handlar om att hela människan ska må bra, i både kropp och själ, säger Elisabeth Slunge, Brand/Range/Design Director, på Kinnarps.


Att kunna erbjuda olika alternativ kan därmed vara en framgångsfaktor för företag som vill få de anställda att trivas.

Om hälsa och ergonomi:

  • Att ha sköna/ergonomiska arbetsmöbler är lika viktigt som hög lön för kontorsarbetares trivsel på arbetsplatsen (79 %).

  • En majoritet 58 % har upplevt värk i kroppen, ont i leder eller liknande som kan kopplas till den nuvarande eller tidigare arbetsplatser.

  • Att ha flexibla arbetestider är viktigt för de flesta (76 %).

  • När svenskarna tvingades välja mellan snygga/designade kontorsmöbler eller ergonomiska valde 84 % det senare.

  • 78 % anser att det är viktigt med möjlighet till lugn och ro eller tysta arbetsrum

  • 65 % av kontorsarbetare varierar sin arbetsställning, 49 % arbetar stående och 43 % säger att de tar promenader utomhus för att undvika arbetsskador eller belastningar. 


OM UNDERSÖKNINGEN
United Minds har på uppdrag av Kinnarps genomfört en kvantitativ omnibusundersökning bland svensk allmänhet i åldrarna 18 till 80 år. 1501 intervjuer genomfördes under perioden 2/10 – 7/10 2015. Svaren insamlades i representativa kvoter med avseende på kön, ålder och region. Datainsamlingen skedde via digitala enkäter, distribuerade via e-post.


Följ artikelämnen

Välj de ämnen som du är intresserad av så kommer vi att meddela dig när vi publicerar någonting nytt.