Erbjuder 3 000 kvm i Täby

14 november 2018

Av fastighetens totala lokalarea om 9 700 kvm uppgår vakansen till 3 000 kvm. Stendörren beräknas få tillträde till fastigheten den 16 november.

Via dotterbolag har Stendörren förvärvat fastigheten Täby, Åkerby 8, belägen i Åkerby industriområde.

- Vi är glada att kunna köpa en flexibel industrifastighet med en bra hyresgästmix i ett strategiskt intressant område som ligger lättillgängligt för kunderna till denna typ av verksamhet. Det stora projektet Täby Park ligger alldeles in på knuten och det kommer att driva på utvecklingen i närområdet, säger Fredrik Brodin, VD, Stendörren.Vi avser att göra flertalet liknande förvärv i närområdet och kompletteringsförvärv är ständigt intressant även i våra andra fokusområden.

Johan Bråkenhielm, Transaktionschef, Stendörren


Stendörrens transaktionschef, Johan Bråkenhielm, säger:

- Vi utökar vårt bestånd i Täby och detta påvisar vår tilltro till kommunen. Vi avser att göra flertalet liknande förvärv i närområdet och kompletteringsförvärv är ständigt intressant även i våra andra fokusområden.
Fastigheten är bebyggd med lokaler för kontor, lager och lätt industri omfattande 9 700 kvm lokalarea, och vakansen uppgår till 3 000 kvm.
Tillträde beräknas ske den 16 november.

Följ artikelämnen

Välj de ämnen som du är intresserad av så kommer vi att meddela dig när vi publicerar någonting nytt.