En modern campusmiljö

17 september 2020

Till våren 2020 fick Mälardalens Högskola ett helt nytt campus i Eskilstuna. Nu till hösten är verksamheten ordentligt inflyttad och studenterna välkomna, både fysiskt och på distans. AIX Arkitekter är högskolans inredningsarkitekter och har arbetat med att utforma en varm, inspirerande och modern högskolemiljö.

– Med den detaljrikedom och omsorg som finns i projektet, både i val av inredning och material kommer Campus Eskilstuna att kännas aktuellt i många år framöver. Kopplingen till platsen och stadens historia gör den tidlös samtidigt som en byggnad av det här slaget alltid utgör en tidsmarkör i vår samtid, säger Annika Askerblom, ansvarig inredningsarkitekt på AIX.

Biblioteket i den gamla simhallen

Arkitektkontoret 3XN har ritat den spektakulära byggnaden som införlivat ett byggnadsminnesförklarat funkisbadhus ritat av Paul Hedqvist 1933. Denna del fungerar nu som bibliotek och här finns känslan av bassängen fortfarande kvar. På entréplanet finns tidskriftsbibliotek, plats för utställning samt studieplatser och grupprum. De båda våningsplanen sammanbinds av ett auditorium med läsplatser och grupparbetsplatser i den del som tidigare var bassängrummet.

Vi har klätt botten och trappan i en turkosblå textilmatta, ett av våra färgteman som inspirerats av Eskilstunaån som rinner genom staden.

– När du går in i entrén i den äldre byggnaden står du på det som en gång var bassängbotten. Därifrån leder en stor trappa upp till andra våningen där bassängkanten formeras av bokhyllor och studieplatser. Vi har klätt botten och trappan i en turkosblå textilmatta, ett av våra färgteman som inspirerats av Eskilstunaån som rinner genom staden, fortsätter Annika Askerblom.

Bästa möjliga lärmiljöerna

Campus Eskilstuna är utformad för att skapa bästa möjliga förutsättningar för undervisning och lärande baserat på den senaste forskningen inom detta område. Här finns en stor variation av utbildningsrum, från stora hörsalar till lärosalar och mindre seminarierum. Verksamheten har även erhållit speciella salar så som studio, verkstäder och sjukrumssalar. Tekniken är toppmodern i hela byggnaden.

Kontorsmiljöer

Campus Eskilstuna är arbetsplats för 290 personer. Tillsammans med verksamheten har AIX utformat en arbetsmiljö för ett aktivitetsbaserat arbetssätt. Arbetsplatsen och miljön skall uppmuntra till transparens och kreativitet där det finns plats för gemensamt arbete, återhämtning och enskilt koncentrerat arbete.

– Byggnadens sex våningsplan berörs alla av atrier vilket skapar en ljus och öppen atmosfär. Oavsett vilket plan du befinner dig på har du en överblick över byggnaden. Här kan studenter och lärare mötas och se varandra, säger inredningsarkitekt Heli Vauhkala som tillsammans med Annika Askerblom arbetat med den interiöra gestaltningen.

Arkitektonisk gestaltning

AIX genomgripande invändiga arkitektoniska gestaltning bottnar i staden, byggnaden och verksamheten. I färgsättningen har AIX utgått från industristadens tegelfasad, från det mörkaste järnoxidröda, till det ljusaste blekrosa i de nya delarna. Vatten och blå toner har varit ett tema för det ombyggda badhuset. Högskolans utbildningar spänner över ämnen inom design, hälsa och sjukvård samt undervisning. Det är yrkesområden som förenar det intellektuella tänkandet och den kunskap som finns i hantverket och handen. AIX har därför också arbetat med uttryck där handen och hantverket känns igen i materialkänsla, detaljer och utförande. Även boken bereds stor plats som given symbol för en högskola. Väggar har täckts av specialdesignade bokhyllor som löper utmed väggarna i verksamhetens personallokaler.

Bakgrund

Mälardalens högskola har drygt 16 000 studenter och är lokaliserad på två orter, Västerås och Eskilstuna. I Västerås fanns redan ett campusområde där högskolans akademier var samlade och i Eskilstuna hyrde högskolan in sig i lokaler spridda över staden. I arbetet med det nya campuset var det viktigt för högskolan att studenter och personal skulle kunna bibehålla känslan av småskalighet och närhet. Resultatet har blivit en inspirerande och modern högskola där människor kan samspela och utvecklas.

Pernilla Krantz

Redaktionschef

Följ artikelämnen

Välj de ämnen som du är intresserad av så kommer vi att meddela dig när vi publicerar någonting nytt.