En hörnsten i unikt läge

22 september 2020

Mitt i hjärtat av Göteborg, i korsningen Järntorgsgatan/Brogatan, skapas ett nytt spännande projekt med bostäder och lokaler.

Järntorgsgatan.jpg
Arkitekt: Semrén & Månsson

I kvarteret Järntorgsgatan, Brogatan och Pusterviksgatan utvecklar Sverigehuset tillsammans med GulinsFastigheter ett 60-tal nya bostadsrätter som bidrar till att stärka stråket mellan Rosenlundskanalen och Järntorget. Området är redan nu en unik plats som kommer att växa ännu mer, med Västlänken i Haga, en helt ny vattennära stadsdel ”Stenpiren” och stråket som är Rosenlundskajen. Och till det kommer stora hotell med nya restauranger och besökare. Mitt i denna klassiska stadsdels nya skepnad byggs en hörnsten, genom en kombination av bevarande, omvandling och nyproduktion. Totalt blir det 67 lägenheter plus lokaler i botten.

Semrén & Månsson har ritat en både tidlös och modern byggnad där historien och det unika läget fått sätta sin prägel. Förslaget bygger vidare på den positiva utveckling som givit göteborgarna Esperantoplatsen och Rosenlund tillbaka. Genom att det vattennära läget utnyttjas fullt ut skapas ett livfullt stråk som bidrar till en trygg och tillgänglig stad för alla.

Det är roligt att kunna addera ett så fint projekt till den här platsen.

- Järntorgsgatan X Brogatan är ett modernt projekt men som förhåller sig till den historiska omgivningen. Det är roligt att kunna addera ett så fint projekt till den här platsen, menar Elin Wallinder, projektets uppdragsansvariga arkitekt på Semrén & Månsson. 

Detaljplanen för kvarteret vann laga kraft sommaren 2019, och nu pågår arbetet för fullt att driva fram projektet.

Pernilla Krantz

Redaktionschef

Följ artikelämnen

Välj de ämnen som du är intresserad av så kommer vi att meddela dig när vi publicerar någonting nytt.