En försmak av RegionCity

5 juni 2018

I ett läge i direkt anslutning till Centralstationen, Nils Ericson-terminalen och den framtida Station Centralen för Västlänken i Göteborg ska Jernhusen skapa Västsveriges mest centrala mötesplats för alla, med kontor, butiker, restauranger, mötesplatser, bostäder och ett stort resecentrum för kollektivtrafiken, både inom stan och i regionen. Den 4 juni gick starten för den första etappen, Jubileumsplatsen. En food court på initiativ av Jernhusen i samverkan med utvalda pionjärer från den lokala matscenen i Göteborg öppnade i en modern installation bakom Nils Ericsonterminalen vid spår 16.

En försmak av RegionCity. Bild: Jernhusen

Jubileumsplatsen, i anslutning till Centralstationen och framtida Station Centralen för Västlänken, blir Västsveriges mest centrala plats. Här ska så småningom en helt ny stadsdel ta form. Nu öppnar en testarena på Jubileumsplatsen med en temporär designinstallation av moderna containrar placerade med varierande nivåskillnader där krögarna har sina restauranger.

– Vi är övertygade om att mänskliga möten är grunden för all innovation och tillväxt. Med de nya matkoncepten på Jubileumsplatsen tar vi första steget att öppna platsen och göra den känd för göteborgarna och för resenärerna, säger Urban Hammarlund, regionchef på Jernhusen.

Med de nya matkoncepten på Jubileumsplatsen tar vi första steget att öppna platsen och göra den känd för göteborgarna och för resenärerna.


Krögarna som flyttar in representerar en populär matkultur i Göteborg, allt från lokal seafood till internationell streetfood. Pigpen by The Barn, Asia TO-GO by MARKET, Gourmetkorv, La Fesque, The Salad Bar och Fruit ‘n Berry kommer alla bistå med sina unika matkoncept. Samtliga är utvalda med omsorg för sin entreprenörsanda och kvalitét på matkoncepten. Tillsammans kommer de presentera en food court med gemensamma sittytor, loungeområde och terrass.

Jubileumsplatsen innehåller också ett odlingsområde och växtexperiment på taket. För den som vill veta mer om RegionCity och följa planerna finns en utställning på platsen.

Först ut i RegionCity blir kontorshusen Jubileumstornet och Älvtornet. Uthyrningen pågår just nu och planerad inflyttning är 2021 respektive 2023. Läs mer på regioncity.se.

Pernilla Krantz

Redaktionschef

Följ artikelämnen

Välj de ämnen som du är intresserad av så kommer vi att meddela dig när vi publicerar någonting nytt.