En demografisk mittpunkt

7 augusti 2018

Hallsberg har sin utgångspunkt i ett regionalt tänk. Kommunen är en stark spelare i den regionala utvecklingen och arbetar aktivt för att presentera en ingång och ett erbjudande, men med flera alternativ, berättar Magnus Larsson, Näringslivschef i Hallsberg, och Helena Aronsson, verksamhetsledare Business Region Örebro.

Regionen, bestående av tolv kommuner i Närke, är av Intelligent Logistik utsedd till den region i landet med bästa logistikläge där Hallsberg är utpekat som ett viktigt nav.

– Vårt geografiska läge är unikt genom vår närhet till Skandinavien. Från Hallsberg når man de tre huvudstäderna Stockholm, Oslo och Köpenhamn över dagen, och man når sju miljoner människor på under tre timmar. Hallsberg är en demografisk mittpunkt och vi arbetar aktivt för att stärka oss som Skandinaviens logistiknav, berättar Magnus Larsson, Näringslivschef i Hallsberg.

En del i detta är en gemensam utveckling av de olika intermodala delarna i regionen. Som exempel nämner Magnus Larsson flygplatsen i Örebro som siktar på att kliva upp från plats fyra till plats tre inom flygfrakt.

– Vi har också ett tydligt samarbete med Göteborgs hamn, Railport Göteborg Hallsberg, där Hallsberg är ett tydligt omlastningsnav i såväl Sverige som i Skandinavien. Syftet med Railport Göteborg Hallsberg är att öka flödet mellan Göteborgs Hamn och Hallsberg, vilket är både effektivt, lönsamt och klimatsmart, säger han.

Helena Aronsson, Verksamhetsledare för Business Region Örebro, berättar att Hallsberg kommer att få möjlighet att ta emot 750 meter långa tåg.

– I framtiden kommer vi att kunna ta emot längre tåg vilket är viktigt inte minst ur ett miljöperspektiv. Ytterligare ett led i att stärka oss som Skandinaviens bästa trafiknav är att vi kommer ha ett dubbelspår ut i Europa bedömt till 2026, säger hon.


Näringslivet i kommunen

I Hallsberg finns  drygt 1 400 etablerade företag, främst inom logistik, tillverkning och entreprenörskap.

– Det är unikt för en medelstor kommun att ha så stora aktörer som vi har. T ex Postnord, Volvo CE och Ahlsells, vilket är Sveriges största lager med en inomhusyta på 80 000 kvm. Vidare finns Skandinaviens viktigaste kombiterminal i Hallsberg. Här finns en blandning av små och medelstora entreprenörer, stora industrier och väldigt stora logistiketableringar, säger Magnus Larsson.

– Exempel på stora företag inom tillverkningsindustrin är Atria och Volvo, berättar Helena Aronsson.


Europaväg, riksväg och järnväg

Att etablera sig i Hallsberg innebär många fördelar menar både Helena Aronsson och Magnus Larsson. Det geografiska läget, tillgång till kompetens och närheten till intermodala lösningar är exempel på fördelar.

– Vi är ett trafiknav och belägna där europaväg möter riksväg och järnväg. Det är en styrka för oss, menar Magnus Larsson.600 000 kvm etablerbar mark

I Hallsberg finns idag ca 600 000 kvm etablerbar mark intill kombiterminalen och järnvägen. Hela regionen erbjuder 250 hektar etablerbar mark.

– Vi har nyligen haft en stor etablering genom Train Alliance som har köpt 1 000 000 kvm mark av kommun och privata fastighetsägare. De har påbörjat bygget av ett nationellt underhållscentrum för godstrafik- och järnvägsunderhåll. På plats och "up and running" är en hjulsvarvsanläggning. Just nu pågår bygget av en avisningsanläggning som ska stå klar kommande vinter. I projekteringsstadiet är en multifunktionshall för underhåll, berättar Magnus Larsson.

För företag som vill etablera sig i kommunen rekommenderas att ta kontakt med Magnus Larsson alternativt Helena Aronsson. Här finns ett nätverk som kan hjälpa till med samtliga delar och skapa bra förutsättningar för de som vill etablera.

Samma möjligheter erbjuds fastighetsägare i kommunen som vill bygga nytt eller bygga om. 11 av regionens kommuner jobbar gemensamt inom Business Region Örebro med bland annat etableringar, och tar gemensamt fram ett etableringsförslag med flera olika alternativ.

– Genom Business Region Örebro kan intresserade få gemensamma etableringsförslag från våra kommuner. Vi ser också vår region som en gemensam arbetsmarknadsregion helt utan konkurrens. En etablering i Hallsberg gynnar grannkommunerna och vice versa. Här kan man vara bosatt i en kommun och verka i en annan, säger Helena Aronsson.


Kompetens ett led i utvecklingen

Hallsberg kommer att utvecklas som Skandinaviens logistiknav på flera sätt framöver. Det är både Helena Aronsson och Magnus Larsson övertygade om. För att kunna utvecklas åt rätt håll spelar flera faktorer roll.

– Vi är t ex måna om att behålla en god kompetens i regionen och har ett nära samarbete med Örebro Universitet. Universitetet har startat ett forskningscentrum för logistik vilket bidrar till att attrahera internationella företag att vilja flytta hit. Forskning och utveckling av logistik sätts på så vis på världskartan och vi får behålla den höga kompetens vi har. För att möta den snabba exploateringstakten är ca 100 lägenheter projekterade i Hallsbergs kommun. Dessa kommer att börja byggas i höst, avslutar Magnus Larsson.


Pernilla Gilbert

Kommunikatör

Följ artikelämnen

Välj de ämnen som du är intresserad av så kommer vi att meddela dig när vi publicerar någonting nytt.