En central, grön pusselbit

17 november 2020

Den sista pusselbiten läggs nu till kvarteren runt Hyllie stationstorg med Midrocs Embassy of Sharing som ska genomsyras av FNs hållbarhetsmål och Agenda 2030.

Embassy of Sharing är det vinnande förslaget i Malmö stads markanvisningstävling för området beläget i hörnet av Hyllie Boulevard och Hyllie Stationstorg. Här planeras det för närmare 300 bostäder, kontor, hotell, butiker, restauranger och mötesplatser med låg klimatpåverkan och hållbarhet i fokus. Sju iögonfallande byggnader ska ta form och först på plats blir Fyrtornet, som blir Sveriges högsta kontorshus i trä.

Nu läggs ännu en pusselbit för att göra Hyllie till Malmös klimatsmartaste stadsdel och en global förebild för hållbar stadsutveckling. 

FNs hållbarhetsmål och Agenda 2030 genomsyrar utformningen av området och valen av material och teknik. Lösningarna ska vara resurssmarta och ge minsta möjliga klimatavtryck. Grönskan ska vara påtaglig med såväl ett grönt torgstråk som gröna tak med odlingsmöjligheter och fasader täckta av vegetation. För att skapa en trygg och säker trafikmiljö prioriteras fotgängare och cyklister, och det planeras för närmare 1 700 cykelparkeringar. Ett bilgarage under jord ska underlätta framkomligheten för boende och besökare.

På sitt sammanträde i dag sa stadsbyggnadsnämnden ja till detaljplanen för området, vilket betyder att fler hållbara kvarter i Hyllie kan börja ta form.

– Nu läggs ännu en pusselbit för att göra Hyllie till Malmös klimatsmartaste stadsdel och en global förebild för hållbar stadsutveckling. Här ska det vara lätt att göra rätt och göra hållbara val i vardagen. Embassy of Sharing är ett spännande och spektakulärt projekt vars utveckling jag ser fram emot att följa, säger Sofia Hedén (S), stadsbyggnadsnämndens ordförande.

– Jag tycker det är fantastiskt bra med gröna ytor både på tak och väggar, det både höjer trivseln och möjligheten till dagvattenhantering. Att stadsdelen blir så klimatsmart är ett tecken på Malmös framåtsyftande och innovativa sätt att planera staden, säger Lars Hellström (L), stadsbyggnadsnämndens vice ordförande.

Pernilla Krantz

Redaktionschef

Följ artikelämnen

Välj de ämnen som du är intresserad av så kommer vi att meddela dig när vi publicerar någonting nytt.