Ebbepark i Linköping ger plats åt företag

9 februari 2018

Området där Ebbepark de närmaste åren ska växa fram är idag ett äldre industriområde och planerna för områdets utveckling startade 2011. Läget är gynnsamt mellan Linköpings centrum, universitetet och Science Park Mjärdevi. Det är även nära till Vallaskogen som är ett attraktivt rekreationsområde. Läget gör området lämpligt för en stadsdel där man både bor, arbetar och lever ett aktivt stadsliv.

Ebbepark_Arrow Arkitekter.jpg
Bild: Arrow Arkitekter

År 2022 ska Linköpings nya stadsdel med 50 000 kvm verksamhetsyta och 500 bostäder stå klar.

Under det nya namnet Ebbepark omvandlas den gamla företagsparken Wahlbecks till en hållbar stadsdel med bostäder, företag och stadsliv.

I dag är området en företagspark med cirka 60 verksamma företag, föreningar och aktörer inom samhällsservice. I första etappen av Ebbepark skapas kontor, ytor för möten och samverkan, caféer, ett expohus och en träningsanläggning.

Läs mer om projektet här.

Följ artikelämnen

Välj de ämnen som du är intresserad av så kommer vi att meddela dig när vi publicerar någonting nytt.