Diversifierat näringsliv i Sala

27 augusti 2019

Det är inte för inte som Sala kallas för Silverstaden. Kommunen är kanske mest känd för sin Sala Silvergruva som idag fungerar som en turistattraktion och Sala har numera ett mer differentierat näringsliv.

Gestaltningsbild på knutpunkten Evelund. Bild: Zenit arkitekter AB

Idag finns drygt 2 500 verksamma bolag inom kommunen, näringslivet är mixat men de som sticker ut är jord och skog, bygg, industri och tjänstesektorn. Den största privata arbetsgivaren är Metso, en finsk industrikoncern som har drygt 220 anställda i Sala. 

– Vi har en väldigt stark företagsamhet med 13,6 procent av den arbetsföra befolkningen driver företag. Högst i länet och över rikssnitt, säger Annica Åkerblom, t.f. Näringslivschef och Verksamhetsledare grönt kompetenscentrum.  

Kommunens geografiska läge, mitt i Mälardalen med närhet till Västerås, Borlänge, Gävle och Uppsala ser kommunen som både en fördel och en nackdel.  

– Läget innebär för oss att vi har svårt att fånga handelsetableringar. Vi har ett starkt näringsliv med både raketer och lok. Men vi behöver få in flera verksamheter. Det är också viktigt för oss att lägga upp strategier för att sedan jobba framåt. Där har vi en läxa att göra, menar Annica Åkerblom. 

Kommunen ser det också så att om attraktionen och ambassadörskapet stärks så kommer inflyttningen automatisk att öka. I dagens ökande konkurrens mellan regioner och städer blir det allt viktigare för platser, städer, kommuner och regioner att ha en image som lockar till sig såväl människor som företag. 

– Företagen som väljer att etablera sin verksamhet tittar på faktorer såsom tillgång till kompetens, infrastruktur, närhet till marknaden, anknytning till platsen osv. Individer har andra utgångspunkter vilka påverkar valet av plats att bo och verka.  Attraktionskraft är att hitta en värdegrund att jobba vidare med och att marknadsföra vår kommun både internt och externt är faktorer som måste fram, säger Annica Åkerblom. 

Brist på industrimark

Liksom många andra kommuner runt om i Sverige brottas Sala kommun med den tuffa frågan om ledig mark. Efterfrågan på ledig mark har varit väldigt hög och därför finns i nuläget inte så mycket ledigt. 

–  Vi har inte så mycket industrimark på lager just nu, men vi håller på med flertalet detaljplaner så att vi kan erbjuda företag som vill etablera sig i Sala ledig mark. 

All mark som vi tagit fram har sålts snabbt och vi måste förbereda fler utvecklingsområden, det jobbar vi stenhårt med, säger Kjell-Ove Jacobsson, Plan-och utvecklingschef på Sala kommun. 

– Vi har många intressenter som vi skulle vilja erbjuda mark så att de kan etablera sig här, nu finns det risk att de tittar åt annat håll då vi för närvarande inte kan tillgodose behoven med tillräckligt attraktiv mark åt dem. Vi måste ha bättre planberedskap, vara mer på tårna och ta hand om de förfrågningar som kommer in, fortsätter han.  

Fortsatt fokus på utveckling

Mycket är på gång inom kommunen just nu. Bland annat planeras den stora knutpunkten Evelund, där riksväg 56-70 mot Västerås-Sala-Enköping-Uppsala-Dalarna möts. Här har man precis dragit igång en trafikutredning och arbetet med detaljplan.

– Den blir en stor knutpunkt där vi förbereder för lättare verksamheter, logistik, industri, service och handel, dock inget köpcentrum, säger Kjell-Ove Jacobsson.

Näringslivskontoret har stort fokus på att kommunen skall fortsätta utvecklas på ett bra sätt  och de ska arbeta utifrån en effektiv etableringsprocess. Kommunen har infört företags- och mark- och exploateringslots för att effektivisera den interna handläggningen. 

– Vi ska jobba utifrån att fortfarande ha ett diversifierat näringsliv. Det har betydelse att aktivt arbeta för att attrahera investerare vad gäller Sala som etableringsort och därmed också marknadsföra områden för  försäljning. Kommunen måste fånga upp näringslivets behov och synpunkter, säger Annica Åkerblom. 

Pernilla Gilbert

Kommunikatör

Följ artikelämnen

Välj de ämnen som du är intresserad av så kommer vi att meddela dig när vi publicerar någonting nytt.