Digitaliseringen framåt

4 maj 2021

Alla förstår att det senaste året fört med sig bestående förändringar av hur vi arbetar. Det ställer krav på ändamålsenliga tekniklösningar, inte minst sådana som underlättar flexibilitet avseende var vi arbetar. Det för med sig nya förväntningar från anställda, skriver Kenni Ramsell på Dynabook.

Kenni Ramsell på Dynabook.

Med all respekt för det mänskliga lidande som pandemin har fört med sig kan vi ändå göra det bästa av situationen och dra nytta av de lärdomar som finns att göra. Det går att se det senaste årets händelser som en gigantisk stresstest för både näringsliv och offentlig förvaltning, den i särklass största sedan IT och digitalisering har blivit en realitet.

En variant är att företag etablerar flera kontorslokaler, närmare platser där de anställda bor.

Vi har fått svar på många frågor om hur verksamheter fungerar under besvärliga och extrema situationer. Det övergripande svaret är att de fungerar, men i många avseenden väldigt annorlunda än innan pandemin. Nu är det läge att utforska de erfarenheter som har gjorts och de förändringar som vi har varit tvungna att hantera. Här är några vägvisare inför de närmaste åren.

Hantera nya förväntningar

Just nu pågår en del diskussioner om anställda vill återvända till kontoren så småningom, eller fortsätta jobba hemifrån, åtminstone i viss utsträckning. Det lär leda till att förväntningar om flexibla arbetsvillkor ökar.

Räkna även med förändringar på kontoren. En trolig utveckling är att delade publika kontorsutrymmen, så kallad coworking, blir vanligare och något som många förväntar sig kunna utnyttja även om deras arbetsgivare har egna kontor. Det gäller inte minst för projekt som inbegriper personer från flera företag och organisationer.

En variant är att företag etablerar flera kontorslokaler, närmare platser där de anställda bor. Ett exempel kan vara att ha huvudkontor i centrala Stockholm, kombinerat med kontorslokaler i förorterna. Sådana arrangemang leder förstås till mindre centrala lokaler, troligtvis med mer fokus på flexibla, gemensamma ytor, i stället för personliga arbetsplatser.

Teknik blir möjliggörare

Tekniklösningar blir självklart viktiga för nya sätt att organisera företag och deras lokaler. Det gäller inte minst klientenheter som kan användas lika bra, och lika säkert, både i arbetsgivares lokaler och i anställdas hem, samt på andra platser. Det kommer inte att räcka med nödlösningar av den typ många företag tog i bruk när pandemin bröt ut.

Förutom ett ökat fokus på säkerhet ser kravspecen för en klientenhet ut som förut: lätt, portabel och kraftfull. Och glöm inte hållbar, både i betydelsen att vara miljövänlig, till exempel vad gäller tillverkning och återvinning, och mer konkret för att hålla för tuffa tag.

En annan viktig förändring är mer sofistikerade lösningar för att samarbeta på distans, till exempel för videomöten, åtkomst till dokument och hantering av processer. Lägg till det lösningar som smarta glasögon för att i mesta möjliga mån minska krav på fysisk närvaro. CCS Insight förutspår att det kommer att säljas 300 miljoner kroppsnära enheter, så kallade wearables, 2024. Det kan jämföras med 169 miljoner under 2020.

En gradvis förändring är att teknikprodukter som bärbara datorer inte bara är stöd för att sköta existerande arbetsuppgifter, utan allt mer också blir möjliggörare för att arbeta på nya sätt. Det ställer ökade krav på nya tekniklösningar.

Följ artikelämnen

Välj de ämnen som du är intresserad av så kommer vi att meddela dig när vi publicerar någonting nytt.