"Det bästa av två världar"

2 februari 2021

Efter förvärv av två tomträtter i Slakthusområdet kan Castellum nu börja utveckla ett helt kvarter med kontor och verksamheter, allt på frisparksavstånd från Tele2Arena och direkt vid den blivande tunnelbanestationen. Kvarteret utvecklas i nära samråd med Stockholms stad och väntas omfatta minst 25 000 kvm moderna lokaler för arbetsplatser.

- Med sista pusselbiten på plats kan vi ta ett helhetsgrepp på hela kvarteret utan att behöva kompromissa med ambition och kvalitet. Här kan vi skapa fantastiska miljöer med kontor, verksamheter och restaurang. Mötet mellan kulturarv och moderna nytillskott kommer att ge en helt speciell känsla, konstaterar Martin Bjöörn, VD för Castellum Region Stockholm Norr.

Här kan vi skapa fantastiska miljöer med kontor, verksamheter och restaurang.

Förvärvet gäller två tomträtter, Charkuteristen 1 respektive 7, som gör att Castellum nu äger hela kvarteret, varav två byggnader ritad av arkitekten Ralph Erskine. Läget är prima, med tunnelbaneuppgångar i den nya Centrala Parken direkt utanför fastigheten. Beslut om affären togs på exploateringsnämndens möte den 17 december, med tillträde den 18 januari. Detaljplaneprocessen beräknas starta inom kort. I Castellums markanvisningsavtal med Stockholms Stad anges att det färdiga kvarteret landar på cirka 25 000 kvm, plus befintliga ytor i suterräng eller under mark på motsvarande 10 000 kvm. Den totala investeringen beräknas till 600-900 Mkr beroende på omfattningen av rivningar och ombyggnader.

Fastigheterna är byggda 1947 respektive 1954 och är skyddade för sitt kulturhistoriska värde. Med ett samlat ägande av hela kvarteret kan Castellum utnyttja synergieffekter i utformningen av de framtida byggnaderna, för att på sikt kunna tillskapa ännu fler attraktiva arbetsplatser och miljöer.

- Planen är att vårda de gamla kvaliteterna och den coola industrikaraktären, och att komplettera med nya toppmoderna byggnader. Vi ser verkligen fram emot att få åstadkomma det bästa av två världar, säger Martin Bjöörn.

Pernilla Krantz

Redaktionschef

Följ artikelämnen

Välj de ämnen som du är intresserad av så kommer vi att meddela dig när vi publicerar någonting nytt.