Det är dags att utmana

24 november 2022

Pandemin har satt ljuset på hur och var vi arbetar. Det ställer nya krav på arbetsgivare, kontor – och fastighetsägare. Trots det uppger fler än hälften av landets tjänstemän att deras kontor inte har anpassats efter pandemin. Det är dags för fastighetsägare att tänka nytt i stället för att bygga nytt, skriver Niklas Larsén och Venke Osnes, vd-duon på MER Arkitekter.

MER.jpg
Niklas Larsén och Venke Osnes, vd-duon på MER Arkitekter upmmanar fastighetsägarna att tänka nytt. Bild: MER Arkitekter

Klädjätten H&M omskrevs nyligen efter att deras nya policy för kontorsanställda i Sverige orsakat internt ramaskri. Koncernens krav på att tjänstemännen ska befinna sig på kontoret fyra dagar i veckan ska ha orsakat missnöje och en protestlista med tusentals underskrifter. Samtidigt har många bolag gått åt andra hållet och infört så kallade ”work from anywhere-policies”. Pandemin blev en revolution för hemarbete både på nationell och global nivå. Och oavsett vägval ställer det helt nya krav på fastighetsägare och deras hyresgäster.

Varför inte utmana intäktsmodellen och ta betalt för service i stället för ombyggnation? 

Vi på MER Arkitekter fick nyligen resultaten från vår årliga Sifo-undersökning om svenska tjänstemäns inställning till kontor och fysisk arbetsplats. I årets undersökning uppger endast en dryg tredjedel av de tillfrågade att deras kontor förändrats permanent med anledning av pandemin. Resten sitter i kontor som ser precis likadana ut som innan pandemin. Det här tyder på att varken fastighetsägare eller arbetsgivare hänger med. Och för att inte drabbas av kontor som ekar tomma och bara kostar pengar är det dags att agera, och det nu.

Att dimensionera kontoren är i dag svårare än någonsin. Vi ser att många inreder för stora lokaler eller inreder för behov som inte längre finns. Vi på MER Arkitekter tror att vi har lösningen, men den kräver mod hos såväl fastighetsägare som hyrestagare. De förstnämnda har historiskt sett byggt sin intäktsmodell på att höja hyrorna vid ombyggnation och renovering. Men hyresgästanpassade ombyggnationer för med sig risken att lokalerna snabbt blir oattraktiva och dessutom kräver långa hyreskontrakt.


Så varför inte utmana intäktsmodellen och ta betalt för service i stället för ombyggnation? Precis som debatten som rasar kring onödiga renoveringar i våra hem, borde vi tala om detsamma när det gäller våra kontor. Vi på MER Arkitekter har djupa insikter inom detta efter våra snart 40 år i branschen. Vår målsättning är alltid att skapa störst värde för kunden med minst påverkan på miljön. 

• Genom att borga för att fastigheten har ett kvalitativt skal kommer lokalerna att upplevas attraktiva över tid – oberoende av hyresgäster.

• Med hjälp av enkla medel kan kontorsytorna förändras från exempelvis mötesrum till öppna ytor. Även det kommer att skapa attraktiva fastigheter för hyresgäster.

• Service som mötesrum, gym och restaurang bör göras befintligt, medan kontorslokalerna kan anpassas. Fastighetsägarna kan då underlätta för att skapa flexibla och hållbara utrymmen. Och intäkterna kan i stället motiveras av utbyggd service i stället för ombyggnation.

• I flexibla lokaler kan fastighetsägare och hyresgäster också rymma fler anställda på samma yta. Vi på MER Arkitekter har flera kunder som med enkla medel lyckats växa sin organisation i befintliga lokaler.

Så, våga tänka annorlunda och underlätta för dessa flexibla kontor. Det är något som hyresgäster och arbetstagare efterfrågar och det stärker också branschen ur ett hållbarhetsperspektiv.

Vi har en lång väg att gå. Och här kan vi ta gemensamt ansvar. Så låt oss sluta bygga nytt och våga tänka nytt.

Av: Niklas Larsén och Venke Osnes, vd-duo på MER Arkitekter

Följ artikelämnen

Välj de ämnen som du är intresserad av så kommer vi att meddela dig när vi publicerar någonting nytt.