"Den smarta arbetsplatsen"

19 oktober 2018

Kan man vinna hjärnornas krig genom en kreativ kontorsmiljö och smart arkitektur? Ja, enligt Jenny Öberg och Peter Sahlin på Reflex Arkitekter AB. Därmed inte sagt att det är enkelt. Den stora utmaningen är humankapitalet, att få människor att arbeta kollaborativt och kreativt, säger Peter Sahlin.

Det finns ett antal framgångsfaktorer att luta sig mot när man skapar den smarta arbetsplatsen, menar Jenny Öberg och Peter Sahlin, båda arkitekter på Reflex Arkitekter.

– En kreativ design attraherar de bästa hjärnorna!

Orden är Peter Sahlins och han tillägger att det är viktigt att göra rätt analys, se individens behov och ha en verksamhetsanpassad design som speglar företagets identitet och kultur.

– Som arkitekt behöver vi ha med oss att vi går från ett autonomt arbete till ett kollaborativt arbete Och allt däremellan så klart. Man behöver göra ett systemskifte från att se jaget som mittpunkt till att se vi, vår värld. Det handlar om människan men också om kultur och teknologi. Människor vill t ex ofta kunna arbeta när som helst och var som helst, man vill kunna påverka sin karriär etc, tillägger Peter Sahlin.


En kreativ design attraherar de bästa hjärnorna!

Peter Sahlin, Arkitekt, Reflex Arkitekter AB

smart arbetsplats

Att definiera en smart arbetsplats är inte helt enkelt då det är många faktorer att ta hänsyn till.

– En arbetsplats måste anpassas både efter verksamhetens och individens behov. Det handlar om att skapa en upplevelse av kontoret som ska vara en viktig destination där människor vill vara och som de känner stolthet över, säger Jenny Öberg.

Peter Sahlin tillägger att förutsättningarna är olika i olika verksamheter.

– Men människan är alltid i centrum, det får man inte glömma. En smart arbetsplats är inkluderande och de anställda har möjlighet att påverka, säger han.


Hjärnornas krig

Att vinna hjärnornas krig genom en kreativ kontorsmiljö i kombination med smart arkitektur är fullt möjligt, enligt Peter Sahlin.

– Hjärnornas krig är en fight om bästa kompetensen och vanligt inom t ex IT, HiTech och spelbolag, berättar han.

Jenny Öberg tillägger:

– För företag handlar det mycket om att skapa en bra kultur och att spegla det varumärket man står för på ett ärligt sätt. Det gör att "rätt" kompetens söker sig till "rätt" arbetsplats från början. Det är smart.

Smart arkitektur, menar de båda arkitekterna, innebär inte enbart att man har rätt planlösning. Det förutsätter också att det finns variation för olika människors behov samt att man inreder på ett dynamiskt sätt, t ex kan soffgrupper ibland ersätta ett rum.

Tre Olika mål - tre olika vägar

Reflex har många smarta kontor i sin portfölj. Tre av dem fungerar som aktuella exempel då Jenny Öberg betonar vikten av att olika verksamheter har olika mål och därmed kräver olika vägar för att nå det resultat man önskar.

Coca-Cola ville gå från traditionella cellkontor till ett aktivitetsbaserat kontor. De ville nå en "WOW-faktor", vara en spektakulär arbetsplats som uppmuntrar kreativt samarbete och där företagets svenska historia skulle lyftas fram. Coca-Cola ville också bli en ny mötesplats för kunder och medarbetare.

För Skype skapade man ett nytt kontor där varumärket genomsyrade hela miljön samtidigt som företaget hade behov av "lekytor" där kollegor kunde umgås på ett lättsamt sätt.

TUI Nordic ville skapa ett kontor med en känsla av "hemma", d v s ett ställe där man tycker om att vara och där man vill stanna kvar. Visionen sade också att att de anställda skulle känna sig inspirerade, välkomnade och stolta.

– Visst finns det likheter mellan de tre företagens visioner, alla vill t ex arbeta mobilt och flexibelt men fokus har ändå varit olika hos dem alla, säger Jenny Öberg.

Världens bästa kontor

Nyligen blev Coca-Colas kontor i Jordbro utsedd till världens bästa kontor. Naturligtvis är Reflex Arkitekter oerhört stolta över sitt projekt.

– På deras kontor har vi skapat ett antal zoner för olika typer av arbetsuppgifter. Vi har också skapat ett aktivitetsbaserat kontor som nu rymmer ca 280 personer istället för som tidigare ca 120 fasta kontorsplatser i cellkonotor. Under hela vägen har medarbetare involverats, vi har låtit varumärket och dess svenska historia genomsyra kontoret och vi har tryckt på det roliga i en läsk, det bubblande, kittlande, säger Jenny Öberg.

Hur lyckas man?

Lyssnar man till Jenny Öberg och Peter Sahlin kan alla lyckas med att nå ett smart kontor. Men det förutsätter bland annat öppen dialog och en engagerad ledningsgrupp.

– Om vi blir begränsade av att kunden inte litar på oss och/eller inte vill lämna ifrån sig ansvaret till oss, då blir det svårt för oss att hjälpa till. Vi brukar sammanfatta det med tre t: talang, tolerans och tillit. Har vi det så fungerar det som bäst, avslutar Peter Sahlin.

Läs artikeln i sin helhet i magasinet Lokalguiden nr 10 med utgivning v 46.
Följ artikelämnen

Välj de ämnen som du är intresserad av så kommer vi att meddela dig när vi publicerar någonting nytt.