De visar vägen till återbruk

1 april 2021

Många fastighetsägare bygger fantastiska, gröna och, på alla sätt, miljöcertifierade hus men på insidan är det ofta nyproducerade möbler med högt klimatavtryck som tar plats. Varför inte ta hållbarhetstänket hela vägen och inreda med återbrukade och redesignade möbler så långt det går? Det menar Arbetsplatsmiljö AB, ett opartiskt projektledningsföretag som ser återbruk som en självklarhet och som vet vägen dit.

Bilder: Arbetsplatsmiljö AB

Med 10 års erfarenhet från inredningsbranschen ville grundarna till Arbetsplatsmiljö AB ta en annan väg än den som ständigt ledde till produktion av nya möbler. Möbler som efter några år slängs för att de blivit omoderna, slitna eller bara för att man fått ändrade behov i verksamheten.

Rätt stöttning

– Vi vill istället visa att det inte behöver vara så komplicerat att satsa på återbruk, om man som företag får rätt stöttning, menar Mikael Sandqvist, medgrundare till Arbetsplatsmiljö AB.

Det innebär tyvärr ofta en alldeles för komplicerad process att satsa på återbruk jämfört med att köpa nya möbler.

För det handlar inte om ett ointresse, det handlar om att vägen dit är för lång.

– Det innebär tyvärr ofta en alldeles för komplicerad process att satsa på återbruk jämfört med att köpa nya möbler. Momenten är för många och tröskeln är för hög. Men vi kan vara den partner som stöttar, en projektledare som samordnar allt från exempelvis snickeri, tapetserare, arkitekt och design, lackerare, arbetsmiljöingenjörer till frakt och montering.

Hållbara återbruksprocesser

Arbetsplatsmiljö AB skapar cirkulära processer ute hos sina kunder och bygger upp hållbara återbruksstrategier.

– Ofta finns det varken tid eller kunskap hos företagen själva men vi hjälper dem att bygga upp en hållbar återbruksprocess, berättar Mikael Sandqvist. Vid en flytt, renovering eller konsolidering hjälper vi till med projektstart, gör en behovsanalys, stämmer av vad som är viktigt för kunden och vad tanken är framåt. Vi gör en inventering av de möbler som finns och tar sedan in arkitekter som går igenom vad som kan återanvändas och/eller redesignas. Vi driver processen helt enkelt, steg för steg, och avslutar projektet med en ekonomi- och miljörapport. Hur stor har vinsten blivit?

Målet är att utveckla processerna så att företagen sedan ska bli självständiga och kunna ta allt vidare när det behövs. Och givetvis ska processen alltid bidra till både minskade kostnader och ett minskat klimatavtryck. Men ett annat resultat blir ofta också att det egna varumärket stärks och att personalen känner en stolthet.

– Och inte sällan spiller det över på personalen som blir mer miljömedveten överlag, även i privatlivet.

Viktigt med samarbete

Efter det här utmanande året pratar man inte främst om aktivitetsbaserade kontor längre utan också om coronaanpassade kontor. Det konstaterar Mikael Sandqvist som hoppas att återbruk inte kommer att dala på agendan.

– Det förs många diskussioner ute på företagen men många avvaktar fortfarande. Vi vet inte riktigt hur våra kontor kommer att se ut framöver, men jag hoppas att det som händer just nu inte kommer påverka vägen vi nu har börjat gå. Vi kan inte hålla på som vi gör, att producera och köpa nytt hela tiden. Återbruk är för oss en självklarhet och jag hoppas att det kan bli det för många fler. Men det är också viktigt att vi i branschen, som vill åt samma håll, kan samarbeta. Tillsammans blir vi starka och kan driva återbruksfrågan framåt.

Pernilla Krantz

Redaktionschef

Följ artikelämnen

Välj de ämnen som du är intresserad av så kommer vi att meddela dig när vi publicerar någonting nytt.