De väljer Forsåker

26 juni 2018

Mölndals stad har undertecknat en avsiktsförklaring som avser att etablera kommunala verksamheter i Forsåker. Kommunen blir därmed den första aktören som satsar i den historiska stadsdelen. Forsåker är det största stadsutvecklingsprojektet i Mölndals historia och kommer bli en ny destination med 3000 nya bostäder och 3000–5000 arbetsplatser när projektet står färdigt. – Det här markerar att staden satsar på Forsåker som destination. Det är viktigt att de är aktiva och tidiga i att satsa på området, säger Bjarne Fjellanger, VD MölnDala Fastighets AB.

MölnDala Fastighets AB har tidigare presenterat en utredning om Stadens möjligheter i Forsåker som tagits fram i samverkan med politiker och tjänstemän i Mölndal. Kommunfullmäktige har denna onsdag undertecknat en avsiktsförklaring om att etablera upp till nio olika verksamheter i Forsåker och kan därmed bli den första aktören på plats. Detta blir startskottet för att bygga en destination som attraherar besökare även utanför Mölndal och Göteborg.

En attraktiv destination

Forsåker kommer inkludera både bas- och spetsaktörer för att kunna skapa en hållbar och attraktiv destination. Spetsen attraherar besökare och staden vill bidra genom att förlägga verksamheter som ökar det kulturella intresset för Forsåker som scen-, dans- och konstrum. Basen består samtidigt av verksamheter som utgör en stabil och långsiktig hyresekonomi, exempelvis kontor, utbildningslokaler och familjecentrum. Karaktären i de gamla industribyggnaderna, forsen och historien skapar tillsammans med det nya innehållet en spännande destination i en unik miljö.Kommunfullmäktige har haft en politisk majoritet med en önskan av att Staden ska ha en närvaro i Forsåker samt en bred samsyn om vad man vill få in i området.

– Forsåker med sin storlek och starka läge är ett viktigt varumärke för oss, som kommer sätta en helt ny prägel på upplevelsen av Mölndal. Tillsammans med allt som också byggs i innerstaden knyter vi samman staden, säger Marie Östh Karlsson (S), Kommunstyrelsens ordförande i Mölndal.

Forsåker med sin storlek och starka läge är ett viktigt varumärke för oss, som kommer sätta en helt ny prägel på upplevelsen av Mölndal. 


Långsiktigt planerande

Mölndals stad har idag ett lokalbehov på upp till 20 000 kvm kopplat till etableringarna i Forsåker. Hos Staden finns det också ett tankesätt att på längre sikt sänka lokalkostnaderna då en stor del av dagens verksamheter är belägna i privatägda fastigheter.

– Initialt är det dyrt att bygga nytt men på sikt kan vi hitta många fördelar och effektiviseringar. I detta fall kan vi påverka kostnaden samtidigt som vi planerar att effektivisera vår verksamhet genom att samla de förvaltningar som idag sitter separerade på olika platser och skapa smidigare arbetsprocesser, fortsätter Marie Östh Karlsson.

Inom de kommande åren sker en planeringsprocess av de verksamheter som ska etableras i Forsåker och inflyttning sker som tidigast år 2022 när Mölndals stad firar 100 år.

– Vårt uppdrag blir nu att ta fram en utvecklingsstrategi för destinationen och att hålla en aktiv dialog med aktörer på marknaden som likt oss delar passionen för den här spännande platsen, säger Bjarne Fjellanger, VD MölnDala Fastighets AB. 


Pernilla Krantz

Redaktionschef

Följ artikelämnen

Välj de ämnen som du är intresserad av så kommer vi att meddela dig när vi publicerar någonting nytt.