De ska utveckla Solna

6 april 2021

Skanska och Fabege förvärvar cirka 150 000 kvadratmeter mark som blir tillgänglig när Mälarbanan byggs ut i Solna. I samarbete med Solna Stad öppnar detta för en spännande utveckling i Huvudsta med 1 000 nya bostäder och 2 000 nya arbetsplatser.

Foto: Holger Motzkau

I samband med att Mälarbanan byggs ut genom Solna och delar av järnvägen förläggs i tunnel frigörs mark i centrala Huvudsta som möjliggör en stadsutveckling omfattande cirka 150 000 kvadratmeter med nya gröna stadskvarter, bostäder och arbetsplatser. Skanska kommer att förvärva mark för cirka 85 000 kvadratmeter bostäder med lokaler för restauranger och annan service i gatuplan samt förskolor. Förslaget till detaljplan är ute på samråd under våren 2021.

Med stadsutvecklingen minskas den barriär som järnvägen utgör idag, när ny bebyggelse länkar samman stadsdelarna Huvudsta och Skytteholm samt centrala Solna. Samtidigt förstärks tillgången till kollektivtrafik i området med en ny pendeltågsstation i Huvudsta och ny stationsentré i Solna Business Park från Sundbybergs station. Byggstart för utbyggnaden av Mälarbanan är planerad till 2023.

Pernilla Krantz

Redaktionschef

Följ artikelämnen

Välj de ämnen som du är intresserad av så kommer vi att meddela dig när vi publicerar någonting nytt.