De satsar på geoenergi

26 maj 2020

85% av energin sparades in och behovet av fjärrvärme och fjärrkyla försvann helt. Det är resultatet av Energy Machines installation hos Kungsledens fastighet Trekanten i Danderyd. Kontor, hotell och restauranger hämtar nu värme och kyla ur berget.

Kontorsmiljö i Trekanten. Syns i bild fr v: David Hermansson Energy Machines, Johan Hägg Kungsleden, Thomas Göransson Energy Machines.

När Trekanten med 33 000 kvm lokaler stod inför en nyinvestering på energisidan beslutade de sig för att växla spår och lämna fjärrvärmen och fjärrkylan. Tillsammans med Energy Machines har de istället installerat ett integrerat geoenergisystem.

- Vi behövde en ny lösning för kyla. Sedan såg vi också mervärdet att kunna nyttja interna laster i fastigheten och helt enkelt bli klimatsmartare, säger Johan Hägg, teknisk förvaltare på Kungsleden.

Hämtar ur berget

Värmepumparna är anslutna till ett borrhålslager där de hämtar värme och kyla ur berget över året. Enda energitillförseln som krävs är elen som driver pumparna. Istället för att betala för energin tre gånger i form av kyla, värme och el köper man därmed in den en gång, sedan cirkuleras och återanvänds energin inom systemet.

Vi ska hela tiden leta och se till att bli energisnåla för fastigheter har en hög förbrukning i samhället.

Installationen har på det första knappa halvåret visat sig uppnå den förväntade energibesparingen på 85%, då man går från 118 till 20 kWh/m²/år sammanräknat för värme, kyla och tappvarmvatten. En stor vinst för både ekonomi och miljö.

- Det är jätteroligt att vi får förtroendet av en stor spelare som Kungsleden, som visar med hela handen att hållbarhet är en central fråga. Med deras stränga kravspec har vi utvecklat något riktigt bra tillsammans. Vi får allt fler frågor om hållbarhet, energianvändningen finns på alla fastighetsbolags agenda idag, säger Thomas Göransson, Energy Machines affärschef för norra Sverige.

Solceller nästa

Nästa steg i fastigheten blir att installera solceller som försörjer värmepumparna med egenproducerad el.

- Det känns väldigt bra. Kungsleden har ett hållbarhetsmål där miljö är en del av aspekterna. Vi ska hela tiden leta och se till att bli energisnåla för fastigheter har en hög förbrukning i samhället, säger Johan Hägg.

Thomas Göransson ser självförsörjning av energi som ett avgörande steg på vägen mot fossilfrihet.

- Det säger sig självt att om man producerar energin långt från fastigheter blir det stora förluster på vägen. Här har vi bundit ihop allting, systemet bygger på att vi blir så mycket självförsörjande som möjligt. Vi kommer att fortsätta den utvecklingen, det är jag helt övertygad om.

Pernilla Krantz

Redaktionschef

Följ artikelämnen

Välj de ämnen som du är intresserad av så kommer vi att meddela dig när vi publicerar någonting nytt.