De samlar Sveriges återbruk

8 april 2021

Den digitala marknadsplatsen Place2Place har som mål att kombinera dagens digitala köpbeteende med det starkt växande intresset för återbrukad inredning inom B2B-marknaden. Denna marknad är under kraftig tillväxt och har fram tills nu verkat på lokal nivå runt om i landet utan någon större samverkan. Därför knyter man nu samman marknaden så att alla Sveriges företag når hela Sveriges utbud.

Nya samarbeten

För att säkerställa utbudet av produkter som är tillgängliga på marknadsplatsen Place2Place har man nu påbörjat samarbete med de tre största återbruksförsäljarna i Sverige. Rekomo, RP och Soeco kommer successivt under våren att berika marknadsplatsen med sina produkter. Tillsammans står dessa tre företag för en betydande del av det återbruk som är tillgängligt på marknaden idag. Genom att samla dessa på marknadsplatsen blir det enklare att se det stora sortiment av återbruk som finns tillgängligt och se det som en naturlig kanal av inredning till företag.

- Det har aldrig varit så enkelt att köpa återbrukad inredning som nu – och enklare blir det när vi alla jobbar gemensamt mot ett större återbruk på våra kontor runt om i Sverige, menar man på Place2Place. 

Utöver dessa tre har även ett antal mindre aktörer anslutit sig, från Hudiksvall i norr till Ystad i söder.

- Vi söker kontinuerligt nya återbruksförsäljare som vill ansluta sig till vår marknadsplats och bidra med allt från det lilla till det stora.

Svenska tillverkares utställningsmöbler

Sedan starten har Place2Place jobbat aktivt med sina svenska tillverkare för att göra deras ”svans”, dvs utställnings – och provmöbler tillgängliga på marknaden. I regel har en svensk tillverkare cirka 3-10% av sin omsättning i prov, utställningsmöbler och ofrivilliga återtag. Fram till idag har det inte funnits någon kanal ut för alla dessa möbler. Idag har man 13 av Sveriges finaste svenska varumärke som samarbetspartners, till exempel Lammhults, Gärsnäs, Karl Andersson & Söner, Blå Station m fl, som kontinuerligt lägger ut sitt återbrukssortiment hos Place2Place.

- Här finns fantastiska möbler i bästa skick att återbruka, inte sällan i väldigt fina materialval.

Återbruk – ett tillfälligt sortiment!

Något man hela tiden bör ha i åtanke när det gäller återbruk, är att det är ett sortiment som finns tillgängligt här och nu. Man kan inte boka upp ett tillfälligt sortiment, tanken är att det måste cirkulera och inte bli stående på lager med långsamma beslutsprocesser som i slutändan hade lett till att stora delar av sortimentet varit uppbokat i prospektsyfte - och väldigt lite tillgängligt.

Kolla in det aktuella utbudet på Place2Place här 


Pernilla Krantz

Redaktionschef

Följ artikelämnen

Välj de ämnen som du är intresserad av så kommer vi att meddela dig när vi publicerar någonting nytt.