De köper i Slakthusområdet

12 november 2021

Atrium Ljungberg har tecknat avtal om att förvärva tomträtten Palmfelt Center, Kylhuset 28, i Slakthusområdet i Stockholm. Tomträtten om drygt 30 500 kvadratmeter uthyrbar yta kommer att förvärvas till ett underliggande fastighetsvärde baserat på en uppdaterad marknadsvärdering per årsskiftet som preliminärt fastställts till 1 560 miljoner kronor.

slakthusområdet_webben.jpg
Foto: Martin Kelam

Palmfelt Center uppfördes i slutet av 1980-talet för Bankgirot. Byggnaden rymmer cirka 26 000 kvadratmeter för kontor och 5 000 kvadratmeter för datahallar och lager. Bland nuvarande hyresgäster finns bland andra Försäkringskassan, Bostadsförmedlingen och Stockholms Stads Parkering. Tomträtten har en uthyrningsgrad om 87 procent och ett hyresvärde om cirka 100 miljoner kronor. Palmfelt Center är belägen i den norra delen av Slakthusområdet, i direkt anslutning till den nya uppgången för tunnelbanan som för närvarande byggs genom området.

2018 tecknade Atrium Ljungberg en avsiktsförklaring med Stockholms stad om att både förvärva befintliga fastigheter samt teckna avtal om markanvisningar i Slakthusområdet. Förvärvet av Palmfelt Center är en del av överenskommelsen som tecknades 2018.

Palmfelt Center utgör ett utmärkt komplement till vår satsning i ett av Stockholms bästa kontorslägen.

Förvärvet sker genom en bolagsaffär och baseras på ett underliggande fastighetsvärde som ska fastställas genom en uppdaterad marknadsvärdering vid årsskiftet, som preliminärt fastställts till 1 560 miljoner kronor. Förvärvet är villkorat av laga kraft vunnet beslut i kommunfullmäktige som bedöms fattas i januari 2022. Säljare är St Eriks Markutveckling och tillträde beräknas ske under kvartal 2 2022.


–  Palmfelt Center har ett starkt diftnetto och ett attraktivt läge i anslutning till våra befintliga fastigheter och projekt i Slakthusområdet och utgör ett utmärkt komplement till vår satsning i ett av Stockholms bästa kontorslägen, säger Annica Ånäs, vd på Atrium Ljungberg.

Slakthusområdet är ett av de mest intressanta utvecklingsområdena i Stockholm. Området, med sin industrihistoriska karaktär och identitet, ska fram till 2030 genomgå en omfattande stadsutveckling. Atrium Ljungbergs vision, som vi delar med Stockholms stad, är att området ska bli en attraktiv plats med kontor och bostäder kompletterat ett brett matutbud, kultur och upplevelser - en helt ny mötesplats och en motor för hela Söderort. Den historiska arkitekturen och industriella miljön med årtionden av livsmedelsproduktion ska leva vidare och samexistera med en ny bebyggelse som kommer att utgöra ett av Stockholms största utvecklingsprojekt i modern tid.


Pernilla Krantz

Redaktionschef

Följ artikelämnen

Välj de ämnen som du är intresserad av så kommer vi att meddela dig när vi publicerar någonting nytt.