De har nöjdast hyresgäster

26 oktober 2020

Pembroke har Sveriges nöjdaste kontorshyresgäster och bland storbolagen hamnar Hufvudstaden återigen i topp. Det visar Fastighetsbarometern Kontor som mäter hyresgästernas nöjdhet med lokaler, service och förvaltningskvalitet, som nyligen presenterades av CFI Group och Fastighetsägarna Sverige.

glad.jpg
Bild: Pixabay

I Fastighetsbarometern Kontor 2020 vinner Pembroke med ett Nöjd-Kund-Index (NKI) på 90 och har därmed Sveriges nöjdaste kontorshyresgäster.

Pembroke ökade sitt NKI med 5 enheter och vinner därmed även årets största NKI-förbättring. Storbolagslistan toppas även i år av Hufvudstaden som i 2020 års mätning når ett NKI på 83. Det var hård konkurrens i toppen av barometern, med 5 bolag som når ett NKI på 80 eller högre. Gemensamt för bolagen med höga NKI är att de jobbar mycket aktivt med de områden som starkast driver kundnöjdhet. Årets vinnare av Fastighetsbarometern Kontor beskriver framgångarna med dessa ord:

Tillsammans med våra engagerade team i fastigheterna har vi ett fortsatt fokus på en så smidig och sömlös hantering som möjligt av serviceärenden vilket är grunden till vårt fina resultat.

– Med hjälp av tidigare års undersökningar har vi finjusterat vår service och kommunikation för en ännu bättre hyresgästupplevelse. Vi strävar hela tiden efter att hitta nya sätt att underlätta våra hyresgästers vardag så att de kan fokusera på sin kärnverksamhet. Under 2020 har vårt arbete präglats av ett fokus på hållbarhet, hälsa och säkerhet. Via vår hyresgästportal i fastigheten Mästerhuset har vi delat aktuell information samt utökat med tjänster som underlättar social distansering och arbete hemifrån. Tillsammans med våra engagerade team i fastigheterna har vi ett fortsatt fokus på en så smidig och sömlös hantering som möjligt av serviceärenden vilket är grunden till vårt fina resultat, säger Åsa Blomkvist, Kommersiell förvaltare på Pembroke.

– Vi är mycket stolta över vår placering i undersökningen. Vi ser det som ett bevis på att vårt fokus, att ha kunden i centrum, är ett vinnande koncept. Vårt engagemang och vår lyhördhet är något som placerar oss i topp i år igen och det visar att vi håller en hög servicenivå gentemot våra kunder oavsett konjunkturläge, säger Ivo Stopner, VD Hufvudstaden.

Vårt engagemang och vår lyhördhet är något som placerar oss i topp i år igen och det visar att vi håller en hög servicenivå gentemot våra kunder oavsett konjunkturläge.

Det sammanvägda Nöjd-Kund-Indexet hamnar även i år på 75 på en 100-gradig skala, vilket är en tangering av det högst uppmätta indexet sedan starten av Fastighetsbarometern 1997. Det som starkast driver kundnöjdheten i år är hyresgästens upplevelse av sin kontaktperson, informationen från hyresvärden samt vad hyresgästen tycker om hyresvärdens miljöarbete.

– I årets undersökning kan vi konstatera att kontorshyresgästerna är ungefär lika nöjda med sin hyresvärd som tidigare. I mätningen noterar vi även att hyresgästerna har upplevt sin hyresvärd som mer proaktiv under Coronapandemin än tidigare, vilket har varit en viktig faktor för den bibehållna nöjdheten. Det visar återigen på vikten av medarbetarnas kundförståelse och att vårda den personliga relationen med hyresgästerna, säger Fredrik Luttropp, projektansvarig för Fastighetsbarometern på CFI Group.

– Om det är något Corona-pandemin lärt oss är det vikten av personliga möten. Det är därför förmågan till personlig service är en så viktig drivkraft i kundnöjdheten. Det är också tydligt att en bra och kontinuerlig dialog mellan hyresvärd och hyresgäst är avgörande för möjligheten att skapa nöjda kunder, säger Anders Holmestig, vd Fastighetsägarna Sverige.

Pernilla Krantz

Redaktionschef

Följ artikelämnen

Välj de ämnen som du är intresserad av så kommer vi att meddela dig när vi publicerar någonting nytt.