De förvärvar KF-huset plus byggrätt

30 oktober 2018

Fastighetsbolaget Atrium Ljungberg har träffat avtal om förvärv av fastigheten Tranbodarne 11 i Slussen, Stockholm, mer känd som KF-huset, från Folksam Fastigheter. Bolaget övertar även en byggrätt belägen direkt framför fastigheten. I samband med affären säljer Atrium Ljungberg fastigheterna Blästern 6 i Hagastaden och Roddaren 7 på Kungsholmen i Stockholm till Folksam Fastigheter.

BIld: Atrium Ljungberg

KF-huset är beläget precis vid Stadsgårdskajen i Slussen. Atrium Ljungberg äger sedan tidigare det så kallade Glashuset samt Sjömansinstitutet precis bredvid, fastigheter om totalt cirka 26 000 kvm uthyrningsbar yta. Bolaget har också en markanvisning för en byggrätt om 18 000 kvm BTA på Stadsgårdskajen framför Glashuset. Under våren 2018 tecknades även ett avtal med Stockholms stad om att utveckla kommande Mälarterrassen i Slussen.


Genom förvärvet stärker vi vår position på Södermalm och våra möjligheter att vara med och utveckla Slussen.

Monica Fallenius, Affärsområdeschef Transaktion och Etablering, Atrium Ljungberg


- KF-huset är en fantastisk fastighet med stark förankring i Stockholm. Genom förvärvet stärker vi vår position på Södermalm och våra möjligheter att vara med och utveckla Slussen. Vi vill skapa ett riktigt bra sammanhang på platsen där olika verksamheter stärker varandra. Slussen ska bli en levande mötesplats för alla stockholmare, säger Monica Fallenius, Affärsområdeschef Transaktion och Etablering, Atrium Ljungberg.

Planeras för moderna kontorsytor

Fastigheten kommer att genomgå en upprustning och modernisering. Här planeras för attraktiva, moderna kontorsytor med publika bottenvåningar. I samband med upprustningen ser Atrium Ljungberg även över möjligheten att utveckla en koppling till den blivande handelsplatsen och kollektivtrafiknoden i Slussen.

- Affären är strategiskt rätt för båda parter. Med Folksam Fastigheters förvaltningsfokus är Blästern 6 och Roddaren 7 två långsiktigt bra och färdigutvecklade fastigheter. Vi erhåller i stället en fastighet och byggrätt som vi, med vår projektkompetens, kan vidareutveckla och därigenom ge ytterligare mervärde till helheten vi vill vara med och skapa i Slussen, säger Annica Ånäs, vd, Atrium Ljungberg.

KF-huset omfattar drygt 22 000 kvm uthyrningsbar yta, och byggrätten 7 500 kvm BTA.

Atrium Ljungberg tillträder fastigheten den 1 november 2018.


Följ artikelämnen

Välj de ämnen som du är intresserad av så kommer vi att meddela dig när vi publicerar någonting nytt.