De får central möjlighet

1 december 2020

Castellum AB och Göteborgs kommun genomför en fastighetsaffär där Castellum säljer en fastighet till staden i utbyte mot en markanvisning i anslutning till Västlänkens blivande Station Centralen.

Mariette.jpg
Mariette Hilmersson, VD för Castellum Region Väst. Foto: Castellum

Med anledning av den starka samhällsutvecklingen i Frölunda-Högsbo-Sisjöområdet har kommunen sett över behoven för teknisk försörjning av såväl energi som avfallshantering. Kommunen äger inte någon lämplig bebyggbar mark i anslutning till det aktuella området, men har identifierat den obebyggda fastigheten Kobbegården 152:1 som lämplig för detta ändamål. Fastigheten ägs av Castellum, och kommunen har ett strategiskt intresse av att förvärva den.

Ett väldigt glädjande besked som dessutom innebär att vi kan bygga i direkt anslutning till våra nuvarande fastigheter i norra änden av Östra Nordstan.

Castellum ställde sig positiva till att avyttra fastigheten till Göteborgs kommun i utbyte mot ett annat utvecklingsprojekt. I samband med förhandlingarna har parterna identifierat en byggrätt belägen norr om Nordstan i centrala Göteborg för detta ändamål.

Nyligen togs ett beslut i fastighetsnämnden att kommunen förvärvar fastigheten Kobbegården 152:1 av Castellum, och att Castellum samtidigt tilldelas markanvisning för en byggrätt om cirka 20 000-30 000 kvm BTA för kontors- och handelsytor och som bland annat innefattar en av uppgångarna från Västlänkens blivande Station Centralen.

- Ett väldigt glädjande besked som dessutom innebär att vi kan bygga i direkt anslutning till våra nuvarande fastigheter i norra änden av Östra Nordstan, konstaterar Mariette Hilmersson, VD för Castellum Region Väst.

- Jag ser det som ett typexempel på en win/win, en bra affär för bägge parter. Vi får bidra till stadsutvecklingen i centrum och kan samtidigt hjälpa staden med en viktig pusselbit i södra Göteborg", kommenterar Henrik Saxborn, VD för Castellum AB.

Pernilla Krantz

Redaktionschef

Följ artikelämnen

Välj de ämnen som du är intresserad av så kommer vi att meddela dig när vi publicerar någonting nytt.