De är minst nöjda

23 juni 2020

Den hittills största studien av svenskarnas arbetstillvaro under coronapandemin, gjord av Great Place to Work Institute, visar vilka det är som har störst svårigheter att arbeta på distans i rådande situation.

Bild: Pixabay
Bild: Pixabay

Det visar sig att de yngre är de som är mest missnöjda totalt sett. En förklaring kan ligga i att de under 25 år även är den grupp som i störst utsträckning känner att deras organisation inte förstår vad som oroar dem. De upplever i mindre utsträckning än andra ålderskategorier att deras ledare ger deras team tydlig riktning och är mest missnöjda av alla med informationen de får från sina ledare kring den effekt coronakrisen har på deras arbete.

- Många utgick nog från att det var de yngre som skulle klara omställningen bäst, eftersom de mer eller mindre alltid varit digitala. Istället ser vi att de kämpar mest med det förändrande arbetslivet. Det handlar inte så mycket om praktiska verktyg och digitala lösningar utan grundar sig istället i det vår forskning alltid visat, det vill säga vikten av ett tydligt ledarskap byggt på tillit. En transparens om var ni befinner er och är på väg i kombination med att se den unika människans behov och få denne att känna sig behövd och bidragande till målen är viktigare än någonsin, säger Maria Grudén, vd på Great Place to Work.

De över 45 år mest tillfreds

Mest tillfreds med den rådande arbetstillvaron är de över 45 år och uppåt. De känner sig i störst utsträckning betrodda med att utföra sina jobb som tidigare och upplever sig bli rättvist behandlade om de behöver ta ledigt. De litar på att deras ledare håller dem informerade om effekterna som corona har på deras arbete och känner att de kan möta sina kunders behov på ett tillfredsställande sätt.

- Tillit som går åt båda håll, det vill säga att lita på sin ledare och känna att denne litar på dig, har alltid varit avgörande för att skapa en framgångsrik organisation där medarbetare känner sig trygga och motiverade att göra ett bra jobb. Om man som medarbetare känner sig betrodd att arbeta lika bra oavsett fysisk plats kommer man även kunna leverera bättre ut mot kund och ha ett bättre samspel med övriga kollegor. Det är lika viktigt att känna oavsett roll och antal år inom organisationen och därför är vårt starkaste råd till de som vill förbättra sin organisationskultur att satsa på att bygga tillit inom verksamheten, säger Maria Grudén, vd på Great Place to Work.

Om undersökningen:

Totalt har 8 349 medarbetare inom 113 medelstora svenska organisationer svarat på undersökningen. Undersökningen genomfördes mellan 12 maj och 11 juni 2020. 

Pernilla Gilbert

Kommunikatör

Följ artikelämnen

Välj de ämnen som du är intresserad av så kommer vi att meddela dig när vi publicerar någonting nytt.