Danderyd Centrum går in i nästa fas

8 maj 2018

I om- och tillbyggnaden av Mörby Centrum har turen nu kommit till själva köpcentrumet. Först ut är den södra delen, där ytorna såväl uppgraderas som expanderas, och där Danderyds kommun utökar sin närvaro i ett 10-årigt avtal. Byggstart sker i höst.

Danderyds Centrum, visionsbild över södra torget. Illustration: Wester + Elsner Arkitekter

Efter färdigställandet av det södra kontorshuset och ett nytt parkeringshus som invigdes den 12 mars, påbörjas nu projektering för om- och tillbyggnad av själva köpcentrumbyggnaden.

- Omvandlingen genomförs etappvis och vi fortsätter nu med södra delen av det befintliga köpcentrumet. Det handlar om cirka 20 000 kvadratmeter som byggdes på 60- och 70-talet, och en investering på drygt 400 miljoner kronor, säger Bo Jansson, fastighetschef på Skandia Fastigheter.

Förutom en generell modernisering öppnas en tidigare avställd yta om 2 600 kvadratmeter för kommersiella verksamheter – bland annat en större restaurang – med öppningar mot en uppgraderad stadsmiljö väster om köpcentrumet.


Fler butiker och bredare serviceutbud kommer att öka attraktionskraften för såväl centrumet som Danderyds kommun.

Olle Reichenberg, kommunstyrelsens ordförande i Danderyd.

Kommunen utökar sin service

Även den södra entrén får nya ytor i form av en glasinklädd påbyggnad om 500 kvadratmeter. Samhällsbyggnads- och industrikonsultföretaget Projektengagemang tecknar nytt kontorsavtal om 1 500 kvadrat i denna del, och särskilt tongivande blir Danderyds kommun, som utökar sin service till invånarna på nära 6 000 kvadratmeter i ett 10-årigt avtal. Besökare kommer särskilt att märka ett utökat bibliotek och ett stort kontaktcenter i den nya entrédelen.

- Utbyggnaden och moderniseringen är mycket efterlängtad av danderydsborna. Fler butiker och bredare serviceutbud kommer att öka attraktionskraften för såväl centrumet som Danderyds kommun. Dessutom får vi nya och mer ändamålsenliga lokaler för kommunens verksamhet. Jag vill särskilt nämna att biblioteket kommer att få utökade ytor för utställningar och kulturevenemang, säger Olle Reichenberg, kommunstyrelsens ordförande i Danderyd.

Om projektet

Mörby Centrum planerar en etappvis om- och tillbyggnad där köpcentrumet utökas med 15 000 kvadratmeter butiksyta, två kontorshus om totalt 20 000 kvadratmeter, nya bostadshus och flera attraktiva utemiljöer, både i och utanför köpcentrumet. 55 butiker utökas till 100 i projektet Danderyds Centrum.

Följ artikelämnen

Välj de ämnen som du är intresserad av så kommer vi att meddela dig när vi publicerar någonting nytt.