Dagens kontorsmarknad

26 augusti 2020

Med ny energi och blicken riktad framåt släpps nu Cushman & Wakefields kontorsrapport Office Snapshot Sweden Q2 där temat för detta kvartal är motståndskraften hos kontorsmarknaden. Nya förutsättningar för kontorsarbete skapas i och med pandemins framfart och gör att investerare i kontorsfastigheter idag är extra intresserade av att följa utvecklingen av både marknadsdata och trender på nära håll.

cushamn.jpg
Bild: Pixabay

Under det andra kvartalet ser Cushman & Wakefield att prime yielder har legat stabilt, topphyrorna har däremot sjunkit något i Stockholm (från 8 200 till 8 000 kr/kvm), Göteborg (från 3 400 till 3 300 kr/kvm) och Malmö (från 3 200 till 3 100 kr/kvm). Vidare har också vakansgraderna ökat något i CBD-mätningarna under perioden, från 3 till 3,5% i Stockholm och i Malmö från 4,5 till 6,5%. I Göteborg har nivån däremot legat stabil på 4%.

Hyresgästerna ser över sina lokalstrategier för att optimera användningen av ytorna. 

Ola Jacobsson, Partner – Capital Markets på Cushman & Wakefield säger:

- Efterfrågan för kontor sjönk markant under inledningen av Covid-19-pandemin, speciellt för projekt inom value add och re-development. Under senare delen av Q2 har intresset för kontorsfastigheter återvänt men utbudet, speciellt i Stockholm, har varit begränsat och prisnivåerna har därför inte testats på allvar. Vår senaste försäljning av kontor i Gamla stan visar dock på en styrka i marknaden vilket kan vara startskottet för ytterligare prisrekord under hösten.

Anpassningar behövs

Folkhälsomyndigheten rekommenderar fram till årets slut att, om möjligt, undvika kollektivtrafik och för att i det fall vi måste pendla säkerställa social distansering. Att säkerställa social distansering är viktigt även för de personer som inte kan jobba på distans och därför behöver anpassningar göras på våra arbetsplatser. Cushman & Wakefield tog redan i våras fram konceptet “6 Feet Office” som syftar till att anpassa själva arbetsplatsen så att människor kan komma tillbaka till kontoret på ett tryggt och säkert sätt genom metoder för att hålla ett säkert avstånd.

Annika Edström, Head of What’s Next på Cushman & Wakefield säger: 

- Våra uppdragsgivare är i nuläget minst sagt intresserade av att följa utvecklingen på kontorsmarknaden för att förstå vad kontorshyresgäster kommer att efterfråga framöver. Detta är helt rätt då hyresgästerna i sin tur nu ser över sina lokalstrategier för att optimera användningen av ytorna. Globalt ser vi att marknaden blir mer tillmötesgående för användare av kontorslokaler och samma utveckling sker givetvis även i Sverige.

För att förstå vilken typ av anpassningar som behöver göras i kontorsbyggnader för att de skall vara relevanta även på sikt, är det viktigare än någonsin att förstå behoven och arbetssätt hos framtidens kontorshyresgäster. Att produktiviteten kortsiktigt har hållits hög även under en period då arbete hemifrån har varit normen, har öppnat upp för ett mer flexibelt tänk hos företagsledare och en ökad förståelse för att anställda kan jobba även på andra ställen än på det traditionella kontoret. Vissa trender, såsom bland annat ökad digitalisering, har också på många håll snabbats på för att organisationer ska kunna fortsätta driva sina verksamheter. Kontorets styrka som en kreativ mötesplats består och behöver bibehållas för att säkerställa fastighetens attraktivitet på transaktionsmarknaden.

Klusterprofilering en tydlig trend

Annie Lilja, Strategic Advisor – Valuation & Strategic Advisory på Cushman & Wakefield säger:

- I nuvarande läge ser vi ett ökat intresse för analyser inför kommande utvecklingsprojekt, både i enskilda fastigheter men även för hela stadsdelar. Konkurrensen om hyresgästerna är hög och vi ser en tydlig trend i klusterprofilering av fastigheter. Här är det viktigt att slutprodukterna blir utformade på ett effektivt sätt för att tillgodose hela spektrat av hyresgästernas behov, både i den dagliga verksamheten men även för att kunna växa på ett strategiskt vis i framtiden.

Pernilla Krantz

Redaktionschef

Följ artikelämnen

Välj de ämnen som du är intresserad av så kommer vi att meddela dig när vi publicerar någonting nytt.