Dödsolyckor på byggen ökar

25 december 2018

Av cirka 55 dödsolyckor på arbetsplatser i Sverige stod byggbranschen för tio stycken, rapporterar Svenska byggnadsarbetareförbundet.

Byggarbetare.jpg
Foto: Pixabay

Som långsiktigt mål har Byggnads att ingen ska behöva dö eller skadas på sin arbetsplats. Trots det toppar byggnadsarbetarna statistiken på arbetsplatsolyckor i Sverige. 

– Inte i något annat yrke skulle dödsfall på jobbet accepteras. Att det är en bransch med risker gör inte att vi ska acceptera dödsolyckor eller att riskera livet och hälsa i ohälsosamma miljöer, säger  Johan Lindholm, Byggnads förbundsordförande i ett pressmeddelande. 

På Byggnads hemsida förklarar förbundet att det är främst arbetsgivarens ansvar att arbetet utförs på ett säkert sätt och att alla ska arbeta tillsammans för att uppnå den nollvision som är uppsatt som mål. I höstas rapporterades att arbetsskadorna hade ökat med drygt tio procent jämfört med förra året. 

- Arbetsgivarna kan inte längre se mellan fingrarna med bristande säkerhet och frånvaro av till exempel nedfallsskydd och infästningar av byggnadsställningar. Nästa år vill vi inte se att en ende byggnadsarbetare i Sverige behöver sätta livet till, säger Johan Lindholm.

Yousef Boussir

Redaktör/reporter

Följ artikelämnen

Välj de ämnen som du är intresserad av så kommer vi att meddela dig när vi publicerar någonting nytt.