Coworking på campus i Solna

12 maj 2020

Tillsammans med Karolinska Institutet Innovations AB (KI Innovations) och Karolinska Holding slår Akademiska Hus upp portarna till en ny coworkingmiljö som fått namnet A Working Lab Innomedicum. Byggnaden blir en central mötesplats för innovation inom life science där studenter, forskare, besökare, företagare och start up-bolag kan sammanstråla mitt på Campus Solna.

Bild: Ahrbom & Partner

A Working Lab Innomedicum på Nanna Svartz väg 4 i Solna innehåller flexibla arbetsplatser, privata kontor, labb, mötesrum, makerspace och evenemangsutrymmen för verksamheter som vill bidra till en bättre hälsa för alla. Genom att forskare, studenter och företag delar på ytorna fungerar de nära 5 000 kvadratmeter stora lokalerna som en viktig bro mellan forskning och näringsliv där unika möjligheter för samarbeten, tillväxt och utveckling kan uppstå.  

Det har länge funnits en efterfrågan på mindre kontors- och laboratorielokaler där man kan mötas i nya, flexibla former.

– Det har länge funnits en efterfrågan på mindre kontors- och laboratorielokaler där man kan mötas i nya, flexibla former – både från företag som redan är etablerade på området och andra som vill söka sig hit för att ha närhet till Karolinska Institutet och andra life science-företag. I campusnära miljöer som A Working Lab Innomedicum ger vi det fysiska mötet en revansch, och får människor att växa och bli mer innovativa, effektiva och inspirerade tillsammans, säger Ulf Däversjö, direktör för innovation och hållbar utveckling på Akademiska Hus.

Intresset är stort

A Working Lab Innomedicum öppnar nu i maj, när lokalerna är färdigbyggda. Och intresset för att hyra coworkingplatser är mycket stort. Totalt flyttar 60 nya medlemmar in i miljöerna i samband med öppnandet. Att det också finns möjlighet att hyra labb har visat sig vara mycket attraktivt för mindre företag. Genom att dela på laboratorielokaler och instrument på samma sätt som kontorsytan i coworkingdelen öppnas helt nya möjligheter även för fler i branschen. Företagen får tillgång till miljöer anpassade utifrån sina behov och kan hålla nere kostnaderna.

Tillsammans med KI Holding och KI Innovations, som också är medskapare och finns fysiskt i byggnaden, blir A Working Lab Innomedicum en helt ny mötesplats och community för innovation inom life science i Sverige.

– Mixen av innovationskontor, inkubator, forskare, studenter och bolag gör oss till en unik life science-hub. Genom att erbjuda både kontor och labblokaler kan verksamheterna växa och utvecklas. Vi hoppas att A Working Lab Innomedicum kan komma att bli ett viktigt innovationscentrum inom medicin och livsvetenskaper, säger Lilian Wikström, vd för KI Innovations.

- A Working Lab – Innomedicum blir en helt ny plattform för samverkan mellan näringsliv, akademi och samhälle. Vi ser det här som ett nyckelprojekt för utvecklingen av hela Campus Solna, vilket också skapar stort värde för Karolinska Institutet, säger Hans Möller, CEO vid KI Holding. 

Pernilla Krantz

Redaktionschef

Följ artikelämnen

Välj de ämnen som du är intresserad av så kommer vi att meddela dig när vi publicerar någonting nytt.