Centrala kvarter ska utvecklas

20 november 2023

Strax söder om Uppsala planeras just nu ett av Sveriges största stadsbyggnadsprojekt genom tiderna. Som en del av detta och på uppdrag av Uppsala kommuns blivande utvecklingsbolag tar White Arkitekter fram strukturplan och visioner för utveckling av de centrala kvarteren runt den nya järnvägsstationen söder om Uppsala.

white webb.jpg
White Arkitekter tar fram strukturplan och visioner för utveckling av de centrala kvarteren runt den nya järnvägsstationen söder om Uppsala.

Uppsala har en hög befolkningstillväxt och år 2050 beräknas antalet invånare vara 330 000. I linje med denna tillväxt planeras ett utvecklingsprojekt i södra Uppsala som bland annat kommer innebära en ny spårväg och en ny järnvägsstation. Runt den nya stationen planeras ett centrum med ett varierat innehåll av arbetsplatser, samhällsservice, handel och bostäder. Området som omfattar 300 000 kvadratmeter blir centrum för en blandstad med hela 10 000–20 000 nya bostäder och 25 000 nya arbetsplatser.


Med de höga hållbarhetsambitioner som löper som en röd tråd kan centrumet bli en mycket värdefull utveckling i ett växande Uppsala.

– Stadsnoden kring den nya järnvägsstationen i södra Uppsala är ett spännande och utmanande projekt. I Bergsbrunna ska det göras plats för nya arbetsplatser, service och handel. Platsen är ett A-läge för kommersiell utveckling och förvaltning med stor potential att attrahera nya etableringar. För arkitektuppdraget för utvecklingsbolaget hade vi flera mycket kompetenta och intressanta anbud att utvärdera och det som slutligen avgjorde var Whites vision och organisation. Min bedömning är att de kommer att tillföra projektet ett högt mervärde. Vi är stolta och glada över samarbetet och ser förväntansfullt mot att inleda arbetet, säger Tobias Fröberg, projektansvarig för utvecklingsbolaget Uppsala kommun.


Målet är att skapa ett inkluderande centrum som erbjuder både kulturellt och kommersiellt utbud som skapar en stimulerande stadsmiljö där människor möts under såväl dagen som på kvällstid. I bottenvåningarna planeras verksamheter som bidrar till ett levande centrum. Samtidigt som grönska och närhet till naturen gynnar såväl människor som den biologiska mångfalden. Det nya centrumet går även i linje med Uppsalas mål om att vara klimatpositivt 2050 då ambitionen är att den nya stadsdelen ska vara resurseffektiv och klimatpositiv.


– Vi känner en stor entusiasm över att få förtroendet att vara en del av detta spännande utvecklingsprojekt. In i arbetet tar vi med oss vår långa och gedigna erfarenhet av hållbar stadsutveckling och utgår med ödmjukhet från målet att skapa ett centrum som är inkluderande, levande och grönt. Med de höga hållbarhetsambitioner som löper som en röd tråd kan centrumet bli en mycket värdefull utveckling i ett växande Uppsala. Nu ser vi fram emot att tillsammans med utvecklingsbolaget och andra samarbetspartners ta ett första steg i detta projekt, säger Raimo Joss och Anders Tväråna, White Arkitekter.


Det interdisciplinära teamet från White består av arkitekter, landskapsarkitekter och hållbarhetsspecialister. Uppdraget pågår till maj 2025.

Pernilla Krantz

Redaktionschef

Följ artikelämnen

Välj de ämnen som du är intresserad av så kommer vi att meddela dig när vi publicerar någonting nytt.