Castellum möter kunder med flexibilitet

8 december 2017

Castellum ser det som en viktig konkurrensfördel att ständigt ha flera projekt på gång för att kunna möta kunders efterfrågan. Det är inte ovanligt att kunder expanderar och får nya behov, menar Anders Engqvist, projektchef på Castellum. - Då är vi förberedda och kan snabbt tillgodose kundens behov, säger han.

Visionsbild_Casteullum_Rosersberg.jpg
Visionsbild Rosersberg

Lager och logistik är en bransch på frammarsch och också en bransch där det är snabba puckar som gäller, berättar Tobias Engqvist, projektchef på Castellum AB.

– Många kunder har kort framförhållning och för oss är det viktigt att hänga med i det snabba tempot. Ett sätt att göra det på är att alltid ha ett eller två projekt på gång, oavsett om vi har kontrakterade hyresgäster eller inte.
För tillfället har Castellum ett projekt i Roserberg under uppförande som beräknas stå klart i maj 2018, samt två projekt i Brunna där markarbeten nyligen påbörjats.

Tobias Engvist, Projektchef, Castellum AB


Renodlad lagerverksamhet

I Stockholm Nord Logistikcenter i Rosersberg bygger Castellum en modern lagerbyggnad om cirka 12 500 kvm.
– Här bygger vi moderna lager- och logistiklokaler. Vi har varit igång sedan i maj och idag (170912 red anm) reser vi stommen. Vi beräknar att huset står klart för inflyttning i maj 2018.
Castellum har sedan tidigare lokaler om cirka 60 000 kvm i Rosersberg som är ett starkt område inom logistik, berättar Tobias Engqvist.
–  Vi har möjlighet att erbjuda lokaler från 3 000 kvm upp till 12 500 kvm för den som önskar hyra hela fastigheten och skapar flexibla lokaler för en till tre hyresgäster så att vi kan möta kundens önskemål.
Att ingen hyresgäst än är kontrakterad ser Tobias Engqvist inte som ett problem.
– Intresset för lokalerna är stort och flera diskussioner förs parallellt. Vi har upparbetade goda kontakter med hyresgäster från vårt befintliga bestånd men för även dialog med potentiella nya hyresgäster. För den som är intresserad finns våra lediga lokaler i Rosersberg publicerade på vår hemsida.

180 000 kvm planlagd mark

I Brunna, som ligger mellan Bro och Kungsängen i Upplands-Bro kommun, äger Castellum totalt drygt 180 000 kvm planlagd och byggbar mark fördelat på tre fastigheter. Dessa är belägna i geografiskt skilda delar av Brunnas industriområde med adresserna Mätarvägen 9 respektive 45. I norra delen Örnäs1:19 om cirka 132 000 kvm, och i södra delen, de två fastigheterna Tibble 1:647 och 1:648 om tillsammans 50 000 kvm.

– På Örnäs kommer vi att uppföra funktionella byggnader för modern lager och logistik med storlekar från cirka 2 000 till 14 000 kvm, men vi har möjlighet att erbjuda ända upp till 30 000 kvm om behovet finns. Dessa lokaler är väl lämpade för volymlager. På fastigheten i Tibble kommer lokalerna att hamna mellan 300 kvm och 6 000 kvm och här tänker vi småskalighet.

De nya detaljplanerna för Brunna är flexibla och möjliggör att Castellum kan bygga såväl högt som stort, berättar Tobias Engqvist.

– Detaljplanerna medger inte bara verksamheter inom lager och logistik utan också verksamheter inom lättare industri, handel och kontor vilket känns spännande.Som jag nämnde har vissa markarbeten påbörjats i Brunna men här har vi, till skillnad mot i Rosersberg, valt att invänta tills delar av fastigheten är uthyrd innan husbyggnationen tar fart. Detta då vi gärna jobbar i nära dialog med våra hyresgäster som är med och får påverka produkten efter sina behov.

Framtiden för lager & logistik

Nyligen har Zalando etablerat sig i Brunna, något Tobias Enqqvist tror kan påverka framtida hyresgäster.

– Jag tror att Zalanodos etablering kan bidra till att göra andra potentiella hyresgästers analys av området lite lättare. Zalando har etablerat sig stort, jag tror någonstans runt 30 000 kvm, och de har ju valt Brunna som etableringsort av en anledning. Kanske sänder de och andra stora aktörer positiva signaler till mindre hyresgäster, tänker jag.

Vidare berättar Tobias Enqqvist att Castellum ser en ökning av e-handeln framåt och att det kommer att krävas både mindre och större lokaler, något som Castellum kommer att kunna erbjuda.

– Vi har medvetet valt att rikta in oss på mindre företag som idag kanske behöver runt 2 000 kvm men som har en ambition att expandera inom kort och då kanske kommer att behöva större ytor, avslutar Tobias Engqvist.

Följ artikelämnen

Välj de ämnen som du är intresserad av så kommer vi att meddela dig när vi publicerar någonting nytt.