Castellum fyller portföljen

4 februari 2021

Castellum Region Öresund har på kort tid genomfört en serie förvärv av logistikfastigheter i Malmö och Helsingborg, till ett sammanlagt förvärvspris om cirka 190 Mkr. Det handlar om en fyrklöver av strategiskt intressanta affärer som befäster Castellum som proaktiv aktör inom svensk logistik.

pengar.jpg
Bild: Pixabay

I slutet av december kommunicerade Castellum försäljningen av färdigutvecklad lager och logistik till Blackstone, en affär som inte på något sätt innebär minskat engagemang inom segmentet. De aktuella förvärven i Öresund signalerar fortsatt satsning på ett område som genererar bra kassaflöden. Genom att förvärva dessa fyra fastigheter i bra lägen och med möjlighet till fortsatt expansion stärks Castellums position inom logistik, inte minst i den dynamiska Öresundsregionen.

Med den ökande e-handeln som primus motor fortsätter logistikbranschen att växa i högt tempo. Öresundsregionen med Malmö och Helsingborg i täten upplever en boom kring fastigheter anpassade för den ökande efterfrågan, och Castellum är högst delaktig i regionens dynamiska utveckling.

- Jag är väldigt glad över att vi kan inleda det nya året med dessa strategiska förvärv inom logistik. Vi ser stor potential i samtliga dessa affärer, och betraktar dem som kompletteringsköp med utvecklingsmöjligheter till befintligt bestånd, säger Ola Orsmark, VD för Castellum Region Öresund.

Vi ser stor potential i samtliga dessa affärer, och betraktar dem som kompletteringsköp med utvecklingsmöjligheter till befintligt bestånd.

De fyra förvärven i korthet

1. Drevet 1, Långeberga i Helsingborg - Helsingborg är ett snabbväxande logistiknav och ett fokusområde där vi ser möjlighet till fortsatt tillväxt. Med ett kommunikationsnära läge utmed E4/E6 genomfördes den 23 november förvärv av mark för lager och logistik, med möjlighet att uppföra två byggnader med totalt cirka 41 000 kvm uthyrningsbar area.

Säljare: SMEBAB Holding Ångermanland AB/Skanska Mark och Exploatering Bygg AB

Tomt: cirka 51 000 kvm

Byggbar LOA: cirka 41 000 kvm

Sälen 4, Nyhamnen, Malmö

2. Nyhamnen är Malmös stora utvecklingsområde för blandad stadsbebyggelse. Genom förvärvet som sker via bolag och omfattar tomträtten Sälen 4, befäster vi vår närvaro i området där Castellum redan har flera engagemang. Med sitt citynära läge och kunder verksamma inom logistik är detta ett strategiskt betydelsefullt förvärv i ett intressant utvecklingsområde.

Säljare: Fem privatägda mindre bolag

Tomtareal: 5 129 kvm

Total uthyrbar area: 1 889 kvm

3. Denna attraktiva logistikfastighet i Östra hamnen förhyrs i sin helhet av Edström Logistics som tillsammans med Castellum planerar att vidareutveckla och expandera sin verksamhet med ytterligare lokaler. Förvärvet sker via bolag och omfattar tomträtten Eggegrund 7.

Säljare: S. Edström Logistics Malmö AB

Tomtareal: 42 432 kvm

Total uthyrbar area: 14 902 kvm

4. Fosieby industriområde i Malmö är en etablerad storhet inom logistik och lager, med verksamhet sedan 1970. Idag är över 300 företag etablerade med arbetsplats för fler än 10 000 personer. För Castellum är Fosie en prioriterad delmarknad för intressanta fastighetsförvärv. I detta fall adderas dessutom flera kundrelationer inom B2B-sektorn i Skanskasfären.

Säljare: Nöddesta Holding AB/Skanska Sverige AB

Tomtareal: 9 949 kvm

Total uthyrbar area: 3 730 kvm


Pernilla Krantz

Redaktionschef

Följ artikelämnen

Välj de ämnen som du är intresserad av så kommer vi att meddela dig när vi publicerar någonting nytt.