Castellum bygger om Sabbatsberg 24

21 mars 2018

Fastigheten Sabbatsberg 24 och Stockholm Vattens tidigare huvudkontor från tidigt 1900-tal är ett välkänt landmärke i centrala Stockholm som förvärvades av Castellum 2017. Nu inleds första ombyggnadsetappen, med syfte att omvandla ca 9 000 kvm till moderna arbetsplatser. Investeringen beräknas uppgå till 307 Mkr.

Castellum Sabbatsberg.jpg
Bild: Castellum

Den välkända fastigheten Sabbatsberg 24 om totalt 11 500 kvm vid Torsgatan i centrala Stockholm, ritades av arkitekten Ferdinand Boberg och uppfördes 1906 som administrationsbyggnad för Stockholms Gasverk. Fram till 2016 rymde den Stockholm Vattens huvudkontor. Castellum tillträdde fastigheten i maj 2017, med avsikt att förädla och utveckla byggnaden för att skapa ett levande blandkvarter med moderna arbets- och mötesplatser i ett mycket attraktivt läge.

9 000 kvm ombyggnation inleds i vår

Den första ombyggnadsetappen som inleds under våren 2018, omfattar ca 9 000 kvm och beräknas vara färdigställd under tredje kvartalet 2019. Som en följd av hög efterfrågan på kontorslokaler i centrala Stockholm startar Castellum ombyggnation utan kund, men med god beredskap för anpassning under projektets gång. Fullt uthyrd bedöms investeringen generera en årlig hyresintäkt om 40 Mkr. 
 
- Det är stor efterfrågan på kontorslokaler i centrala Stockholm. I och med ombyggnationen av fastigheten Sabbatsberg 24 breddar Castellum sitt utbud och kommer att kunna erbjuda unika kontorslösningar i ett extremt attraktivt läge nära centralstationen”, säger Henrik Saxborn, Castellums koncernchef. 


Ombyggnationen av Sabbatsberg 24 är en del av Torsgatans pågående utveckling mellan Norra Bantorget och S:t Eriksplan. Fastigheten ska i möjligaste mån öppnas upp mot gatan och kopplingen till innergårdarna stärkas, samtidigt som byggnadens unika historik och ursprungliga gestaltning i jugendstil bevaras.

Följ artikelämnen

Välj de ämnen som du är intresserad av så kommer vi att meddela dig när vi publicerar någonting nytt.