Byggstart närmar sig för GoCo

11 mars 2019

I januari 2018 startade Mölndal Stads första byggherredrivna planprocess. Under ett års tid har man arbetat intensivt i en samverkansprocess nära kunder, besökare, intressenter och myndigheter. Resultatet av detta är att man nu, bara ett drygt år senare kan låta planen för stadsutvecklingsprojektet GoCo gå vidare för granskning.

GoCo.jpg
Bild: Gehl Architects

GoCo är ett gemensamt stadsutvecklingsprojekt mellan Göteborgsbaserade Next Step och Investorägda Vectura Fastigheter. Visionen är att skapa ett innovationskluster i världsklass inom hälsa där människan sätts i fokus. GoCos uppgift är att utveckla miljöer som verkar för att skapa samarbeten mellan branscher med innovation och hälsa i centrum.

Den första etappen innehåller 10 kvarter på totalt 100 000 kvm BTA som fördelas på kontor, centrumverksamhet, hotell och boende för studenter och forskare.

- Staden har tillsammans med byggherren arbetat fram en detaljplan som bottnar i en tydlig projektidé om ekonomisk, social och ekologisk hållbarhet, säger Björn Marklund, Stadsbyggnadschef på Mölndals Stad. Det är Stadens uppgift att säkerställa att planen verkar för att området kan transformeras till en levande stadsdel.


- Resultatet av kombinationen med en byggherredriven detaljplan och vår samskapandeprocess har säkerställt att vi på kort tid får fram ett projekt som svarar upp mot vår vision, ett innovationskluster i världsklass, säger Jacob Torell VD för fastighetsbolaget Next Step. Mottagandet från marknaden har väldigt stort. Vi har därför tagit beslutet att redan nu starta projekteringen av det första kvarteret för att snabbt kunna sätta spaden i marken och byggstarta det första kvarteret.

Detaljplanen förväntas vinna laga kraft under sommaren 2019 och byggstart redan under Q1 2020. Det första kvarteret som ritas av arkitektfirman Semrén & Månsson kommer att presenteras under fastighetsmässan MIPIM i Cannes vecka 11.

Pernilla Krantz

Redaktionschef

Följ artikelämnen

Välj de ämnen som du är intresserad av så kommer vi att meddela dig när vi publicerar någonting nytt.