Byggstart för Goco Active Lab

29 januari 2024

I GoCo Active Lab ska forskning kring nya läkemedel och terapier kombineras med ett unikt grepp för att påskynda utvecklingen inom förebyggande hälso- och sjukvård.

Byggstart av GoCo Active Lab: ett nationellt center där avancerade terapier möter preventiv hälsa på GoCo Health Innovation City.
Byggstart av GoCo Active Lab: ett nationellt center där avancerade terapier möter preventiv hälsa på GoCo Health Innovation City.

- Vi ser att framtiden inom stadsbyggnad innebär kombinationsbyggnader. GoCo Active Lab är en sammansmältning av moderna labblokaler, framtidens träning och konferensmiljö, där vi erbjuder matupplevelser och mötesplatser för branschen där idéer och kunskap kan utbytas säger Jacob Torell, VD för GoCo Health Innovation City som med den nya etableringen fysiskt knyter an till AstraZenecas forskningsanläggning.

- Det känns väldigt glädjande för oss att nästa stora steg nu tas för att ytterligare stärka Sveriges life science-kluster och öka vår konkurrenskraft. Att GoCo Health Innovation City hamnar närmareAstraZeneca innebär att vi tillsammans förbättrar förutsättningarna för innovativa samarbeten som kan leda till framtidens behandlingar och läkemedel, säger Anders Holmén, VP Head Pharmaceutical Sciences på AstraZeneca.

GoCo Active Labs toppmoderna laboratorier blir basen för CCRM Nordic, ett nationellt center med fokus på utveckling och produktion av avancerade läkemedel som ger banbrytande möjligheter för behandling av sjukdomar som hittills inte kunnat botas. CCRM Nordic är ett icke-vinstdrivande bolag med uppbackning av ett industrikonsortium bestående av AstraZeneca, CombiGene, Cytiva, Getinge, GoCo Health Innovation City, Takara Bio Europe, BICO, Verigraft och CCRM Kanada. Huset blir även forskningsarena för flera tunga aktörer som Sahlgrenska universitetssjukhuset, Chalmers, OligoNova och Göteborgs universitet.

- I Västsverige finns mycket stark samverkan mellan sjukvård, akademi och näringsliv. Sahlgrenska universitetssjukhuset är bäst i landet på klinisk forskning enligt Vetenskapsrådets utvärdering och en given partner till GoCo och andra aktörer inom life science-området. Vi arbetar tillsammans med relevanta partners för ett hälsofrämjande, förebyggande och proaktivt förhållningssätt där individen kan vara medskapare i sin egen vård och hälsa. Tät samverkan är en nyckel för att nå vårt mål att bli Europas ledande universitetssjukhus, säger Boubou Hallberg, sjukhusdirektör på Sahlgrenska universitetssjukhuset.

- Detta är en spännande och viktig satsning. Vi ser fram emot ännu bättre förutsättningar för forskning och innovation inom förebyggande hälsa och avancerade terapier, men ser också möjligheter för våra studenter, säger professor Jenny Nyström, dekan på Sahlgrenska akademin, medicinska fakulteten vid Göteborgs universitet. Med satsningen stärker vi life science i regionen.

Den andra delen av centret består av konceptet Active där nya rön inom idrottsmedicin, mental hälsa och nutrition kombineras med resurser för träning och rehab för både elitidrottare och allmänhet. En nyckelperson i satsningen är hockeylegendaren Henrik Lundquist som en av delägarna. Målet är att bidra till bättre folkhälsa genom att skapa bryggor mellan elit-, allmänidrott och den senaste forskningen. Mats Börjesson, hjärtläkare, överläkare på Sahlgrenska Universitetssjukhuset, landslagsläkare för svenska damlandslaget i fotboll, och professor i idrottsfysiologi vid Sahlgrenska akademin, Göteborgs universitet, är även engagerad i denna del.

- Att på ett och samma ställe samla befintlig kompetens från oss på Sahlgrenska Akademin, övriga universitetet, Chalmers och Sahlgrenska Universitetssjukhuset, idrotten och näringslivet kommer att ge fantastiska möjligheter både till samverkan och ny forskning. Detta kommer både idrotten och folkhälsan till godo.

Samarbete över gränser är kärnan i hela GoCo Health Innovation City, och det aktuella GoCo Active Lab är ett tydligt exempel på triple helix-modellen som hävstång för innovation inom svensk life science. Samspelet mellan offentlig sektor, näringsliv och akademi är nyckeln till att lösa komplexa hälsoutmaningar och attrahera spetskompetens för världsledande forskning och utveckling i Sverige.

- Chalmers ser unika möjligheter att kombinera spetsforskning och disruptiv kommersialisering på GoCo. Exempelvis kommer Chalmers Precision HealthTech Hub att kunna växa i tätt samspel med bland annat Sahlgrenska akademin och Sahlgrenska universitetssjukhuset, Astra Zeneca, CCRM-satsningen och startups, säger Mats Lundquist, vice rector på Chalmers.

Multianläggningen GoCo Active Lab är designad av världsledande amerikanska arkitektkontoret SHoP som bland annat ritat huvudkontor för Google och YouTube.

- Vi är väldigt stolta och nöjda att vi får flytta in i en byggnad som tillgodoser våra behov av avancerade lab och som på samma gång ger oss en möjlighet till samarbete, innovation och fokus på människors hälsa. Detta är helt i linje med vad vi står för och ger oss rätt förutsättningar för att framgångsrikt bidra till utvecklingen av framtidens läkemedel, säger Fredrik Wessberg, VD CCRM Nordic.

Parallellt med utvecklingen av GoCo Active Lab växer stadsdelen snabbt med fler verksamheter. Redan idag har ett drygt 70-tal aktörer flyttat in. Bland dessa kan nämnas diagnostikbolaget Fujirebio Diagnostics, medtechbolaget Xvivo Perfusion, specialistkliniken Atleva för hand- och fotkirurgi, det forskningsorienterade äldreboendet Norlandia, kvinnokliniken Akleja och biotechbolaget Ribocure - och i början av 2025 flyttar Mölnlycke Healthcare sitt huvudkontor till platsen.

- Vi älskar samarbeten och välkomnar fler forskare och innovativa företag som bidrar till att göra Sverige till ett globalt riktmärke för framtidens medicinforskning och hälsovård, säger Marie Uddenmyr, Director Corporate Relations på GoCo Health Innovation City.

Pernilla Gilbert

Kommunikatör

Följ artikelämnen

Välj de ämnen som du är intresserad av så kommer vi att meddela dig när vi publicerar någonting nytt.